5Б Кр #2 сімейне навчання

Додано: 24 грудня 2022
Предмет: Математика, 5 клас
Тест виконано: 14 разів
20 запитань
Запитання 1

Чому дорівнює значення виразу a⋅b за переставним законом множення?

варіанти відповідей

a⋅b

a+b

b⋅a

a:b

Запитання 2

Де правильно записаний сполучний закон множення?

варіанти відповідей

(a⋅b)⋅c=a⋅(b⋅c)

(a⋅b)⋅c=a⋅c+b⋅c

(a⋅b)⋅c=a⋅b+a⋅c

(a⋅b)⋅c=a⋅b⋅c

Запитання 3

Чому дорівнює значення виразу 4⋅a⋅5⋅c ?

варіанти відповідей

20ac

5ac

4ac

9ac

Запитання 4

Чому дорівнює числовий коефіцієнт у виразі 65abc ?

варіанти відповідей

abc

65ab

65a

65

Запитання 5

Розподільний закон множення виглядає так:

варіанти відповідей

(a+b)⋅c=ab+bc

(a+b)⋅c=ac+bc

(a⋅b)⋅c=ac+bc

(a+b)⋅c=ac-bc

Запитання 6

Винеси спільний множник за дужки у виразі 36-3а

варіанти відповідей

3(12-а)

4(12-а)

3(12+а)

3(а-12)

Запитання 7

Розкрий дужки у виразі 5(а+11)

варіанти відповідей

5а+55

5а-55

5а+11

а+55

Запитання 8

Як можна зручним способом порахувати значення виразу (49⋅75):7 ?

варіанти відповідей

(49:7)⋅75

(49:7):75

(75:7)⋅49

Робити дії по черзі, як записано в прикладі

Запитання 9

Запиши добуток 9⋅9⋅9 у вигляді квадрата або куба

варіанти відповідей

93

92

39

29

Запитання 10

Яку остачу отримаємо при діленні 25 на 7?

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

6

7

Запитання 11

Вкажи зручний спосіб обчислення 39⋅41+59⋅39

варіанти відповідей

=1599+2301=3900

=39⋅(41+59)=39⋅10=390

=39⋅(41+59)=39⋅100=3900

=1599+39⋅41=3198

Запитання 12

Автівка долає 560 км за 7 год. За скільки годин вона подолає цю саму відстань, якщо зменшить швидкість на 10 км/год ?

варіанти відповідей

8 год

6 год

7 год

5 год

Запитання 13

Флеш-пам'ять коштує 120 грн. Скільки флешом можна купити за 1100 грн?

варіанти відповідей

8

9

10

11

Запитання 14

Вкажи порядок виконання дій у прикладі 202:5-(12+4)⋅5

варіанти відповідей

Піднесення до степеня, ділення, множення, додавання в дужках, віднімання

Ділення, множення, додавання в дужках, віднімання, піднесення до степеня

Піднесення до степеня, ділення, віднімання, множення, додавання в дужках

Піднесення до степеня, додавання в дужках, ділення, множення, віднімання

Запитання 15

Виконай обчислення 302:2+(53-16⋅5)

варіанти відповідей

95

900

495

505

Запитання 16

Скількома способами можна вибрати одну голосну та одну приголосну зі слова "телефон"?

варіанти відповідей

2

4

7

8

Запитання 17

Скільки різних 5-цифрових чисел можна скласти з цифр 0,1,2,3,4 так, щоб цифри не повторювалися? (пам'ятаємо, що ліва цифра - не 0)

варіанти відповідей

5

24

96

120

Запитання 18

Яке з наведених чисел є дільником чисел 12 та 15?

варіанти відповідей

2

3

4

5

Запитання 19

Яке з наведених чисел кратне 6 та задовольняє нерівність 24<х<32 ?

варіанти відповідей

12

24

28

30

Запитання 20

Знайди усі числа, які є дільниками числа 60 та кратними числу 4.

варіанти відповідей

2,4,12,20

12,20,30,60

4,12,20,60

2,4,12,60

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест