8 клас Узагальнення з теми Психична і духовна складова && 9-13 Бех

Додано: 20 грудня 2020
Предмет: Основи здоров’я, 8 клас
Тест виконано: 7 разів
12 запитань
Запитання 1

Завданням підліткового віку є:

варіанти відповідей

розв’язання внутрішнього конфлікту між егоцентризмом і можливістю самореалізації на благо інших;

формування само ідентичності, розвитку самосвідомості, визначення того, ким хочеш бути.

розвиток креативності, активного дослідження себе і навколишнього середовища;

пізнання своїх сильних і слабких якостей, формування вміння вчитись і досягати успіху;

Запитання 2

Як відомо, довіра до навколишнього світу формується у віці до 1 року. Якщо світ уявляється дитині непередбачуваним і небезпечним, дитина не зможе подолати кризу, то виросте:

варіанти відповідей

невдоволеною своїм життям;

нервовою і недовірливою.

з комплексом провини;

не зможе відчути себе цілісною особистістю;

Запитання 3

Те, що є важливим для людини, за допомогою чого вона оцінює і звіряє будь-що у своєму житті, визначає власні пріоритети – це:


варіанти відповідей

потреби

цінності.

моральність

контекст розвитку;

Запитання 4

Моральність – це:

варіанти відповідей

моральні якості людини, додержання нею загальнолюдських цінностей

те, що необхідне людині для нормального життя і розвитку

 особисті уявлення людини про те, що є добрим чи поганим, прийнятим чи неприйнятим.

те, що є важливим для людини, за допомогою чого вона оцінює і звіряє будь-що у своєму житті, визначає власні пріоритети;

Запитання 5

Середовище, в якому розвивається дитина: час, місце її народження, економічна і політична ситуації, система освіти – це:


варіанти відповідей

потреби;

цінності;

контекст розвитку.

моральність;

Запитання 6

Коли людина пізнає свої сильні і слабкі якості, формує вміння вчитись і досягати успіху? 

варіанти відповідей

Похилий вік;

3-5 років

Зрілий вік;

6-12 років; 

1-3 роки;

До 1 року;

Молодість;

13-19 років;

Запитання 7

Ознаки зовнішньої краси протилежної статі – це:

варіанти відповідей

Оптиміст;

Вдягається зі смаком;

Цікавий співрозмовник;

Гарна фізична форма;

Принциповість;

Доглянуте волосся;

Запитання 8

Ознаки внутрішньої краси протилежної статі – це:

варіанти відповідей

Доглянуте волосся;

Оптимізм;

Вдягається зі смаком;

Принциповість;

Хороша фізична форма;

Цікавий співрозмовник;

Запитання 9

Виберіть правильне продовження визначення поняття «уміння вчитися» — це

варіанти відповідей

Уміння швидко й правильно щось робити за зразком, який подає вчитель; 

 Уміння слухати вчителя, швидко й правильно виконувати його вказівки; 

Уміння вчити мову, швидко читати й розуміти прочитане, переказувати його;

Уміння розвивати свої здібності, самостійно шукати способи дії в нових ситуаціях;

Запитання 10

Що допомагає зосередитися для концентрації уваги та роботи пам'яті? Вибери всі правильні відповіді.

варіанти відповідей

Тиша

Рухова активність

Низька мотивація.

Добра організація робочого місця.

Вживання деяких ліків, що впливають на пам’ять;.

Висока мотивація.

Багатий словниковий запас.

Психологічні стреси та депресія.

Запитання 11

Проаналізуйте твердження щодо краси і здоров’я та виберіть правильне.  

варіанти відповідей

 Пірсинг, татуювання, пластичні операції не можуть нашкодити нашому здоров’ю;

Наші смаки й поняття краси формуються в дорослому віці;

Краса розуміється однаково в різні часи, у різних народів і різних соціальних груп людей; 

Критерії людської краси дуже різноманітні, і практично неможливо звести їх до єдиного знаменника; 

Запитання 12

Які навички допоможуть тобі у запам’ятовуванні? Відміть усі навички запам’ятовування.

варіанти відповідей

Якщо кілька разів прочитати на ніч вірш, то вранці вже непогано знатимеш його.

Спочатку постарайся зрозуміти правило, а потім вчи його напам’ять

Усні домашні завдання можна не вчити: ти багато пам’ятаєш з розповіді вчителя на уроці.

Домашні завдання найкраще виконувати того дня, коли їх задано: ти ще багато пам’ятаєш з розповіді вчителя на уроці

Для запам’ятовування імен, дат, іншомовних слів, термінів або правил роби картки

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест