Активна і пасивна лексика.

Додано: 18 жовтня 2023
Предмет: Українська мова, 6 клас
12 запитань
Запитання 1

Визначте історизми

варіанти відповідей

Мушкет, поміщик, соха.

Зигзиця, десниця,їство

Запитання 2

Визначте слова активної лексики

варіанти відповідей

Чата, глас, березіль.

Апетит. алея, експеримент.

Запитання 3

Визначте неологізми

варіанти відповідей

Лірник, гайдамака, князь.

Байрактар, кіборг, блогер.

Запитання 4

Професійні слова це-

варіанти відповідей

слова, які властиві мовленню людей певної професії.

слова, якими користуються всі носії мови незалежно від професії, виду діяльності тощо.

Запитання 5

Термін -це

варіанти відповідей

спеціальне слово , яке вживають для найменування конкретного поняття в якоїсь галузі знань.

слова, які властиві мовленню лише жителів певної місцевості.

Запитання 6

Математичні терміни-

варіанти відповідей

Драма, казка, персонаж.

Множення, дільник, квадрат

Запитання 7

У якому рядку наведено діалектні слова?

варіанти відповідей

ґазда, обійстя, легінь, плай, файно.


гарно, стежка, достатки, подвір'я.

Запитання 8

Визначте архаїзми

варіанти відповідей

Війт, мушкет, жорна, веретено.

верцадло, дзиґар,уста, злато.


Запитання 9

Визначте професійні слова

варіанти відповідей

Боцман, штурман,хронометр, рубка.

Сонце,будинок, високий, читати.

Запитання 10

Прочитайте речення.Замініть виділене діалектне слово літературним відповідником.

По вечері вони з Андрієм довго гуторили.

варіанти відповідей

Говорили.

Співали

Запитання 11

Неологізми виникають тому, що

варіанти відповідей

зникли названі ними реалії, явища.

з'являються нові предмети і поняття.

Запитання 12

Пояснення термінів можна знайти

варіанти відповідей

в тлумачному словнику, термінологічному словнику.

синонімічному словнику, орфографічному словнику.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест