Алгоритм побудови зображення
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

За допомогою якого інструмента до зображення можна додавати написи в редакторі векторної графіки Inkscape?

а)
б)
в)
2.

Яку кнопку в редакторі векторної графіки Inkscape призначено для створення копії поверх виділеного об’єкта?

а)
б)
в)
г)
3.

Розгляньте зображені об’єкти. У яких із них до тексту застосовувалася команда Огорнути в рамку?

а)
б)
в)
г)
4.

Оберіть інструмент за допомогою якого в редакторі векторної графіки Inkscape можна отримати копію об’єкта

а)
б)
в)
5.

Навіщо застосовується групування графічних об’єктів?

а)

Для опрацювання декількох об’єктів як одного цілого

б)

Для додавання до об’єктів тексту

в)

Для збереження графічного файла

г)

Для об’єднання контурів усіх об’єктів

6.

Оберіть інструмент за допомогою якого в редакторі векторної графіки Inkscape можна отримати клон об’єкта

а)
б)
в)
7.

Що потрібно зробити із синім квадратом у редакторі векторної графіки Inkscape, щоб із малюнка «а» отримати малюнок «б»?

а)
б)
в)
г)
8.

Оберіть інструмент за допомогою якого в редакторі векторної графіки Inkscape можна розірвати зв’язок між клоном і оригіналом

а)
б)
в)
9.

Як називається об’єкт редактора векторної графіки Inkscape, який можна уявити як прозорий аркуш із зображенням геометричних об’єктів та малюнків?

а)

Примітив

б)

Шар

в)

Тло

г)

Полотно

10.

Оберіть зображення на якому порядок розташування шарів, що утворюють такий малюнок, встановлено від нижнього до верхнього

а)
б)
в)
11.

Оберіть зображення з правильним порядком дій під час малювання наведеного орнаменту

а)
б)
в)
12.

Розгляньте зображені об’єкти. У яких із них до тексту застосовувалася команда Розташувати по контуру?

а)
б)
в)
г)

Ключ до тесту

1. в (1 балів)
2. в (1 балів)
3. а г (1 балів)
4. а (1 балів)
5. а (1 балів)
6. б (1 балів)
7. в (1 балів)
8. в (1 балів)
9. б (1 балів)
10. а (1 балів)
11. в (1 балів)
12. б в (1 балів)