Вкладені алгоритмічні структури повторення
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Позначте правильні продовження речення: Команди тіла циклу з передумовою...

а)

завжди виконуються більше ніж один раз

б)

можуть виконуватися більше ніж один раз

в)

завжди виконуються тільки один раз

г)

можуть виконуватися один раз

д)

не виконуються жодного разу

е)

можуть не виконуватися жодного разу

2.

При виконанні якої умови буде зупинено даний цикл?

а)

Одночасно натиснуто клавішу Пропуск та мишку

б)

Цикл буде виконуватися постійно

в)

Натиснуто клавішу Пропуск або мишку

3.

Яку умову описує дана команда?

а)

На клавіатурі натиснуто вказану клавішу, назва якої обирається зі списку

б)

Об’єкт першого кольору торкається другого кольору

в)

Об’єкт торкається вказаного кольору

г)

Об’єкт торкається вказаного об’єкта, назва якого обирається зі списку

4.

Скільки команд міститься в тілі даного циклу?

а)

2

б)

3

в)

6

г)

1

5.

Яку умову описує дана команда?

а)

Об’єкт торкається вказаного кольору

б)

На клавіатурі натиснуто вказану клавішу, назва якої обирається зі списку

в)

Об’єкт першого кольору торкається другого кольору

г)

Об’єкт торкається вказаного об’єкта, назва якого обирається зі списку

6.

Команда для створення циклів з умовою в середовищі Скретч

а)

Повторити

б)

Завжди

в)

Повторювати поки не

7.

Яку умову описує дана команда?

а)

Об’єкт торкається вказаного об’єкта, назва якого обирається зі списку

б)

Об’єкт першого кольору торкається другого кольору

в)

На клавіатурі натиснуто вказану клавішу, назва якої обирається зі списку

г)

Об’єкт торкається вказаного кольору

8.

Виконайте наведений алгоритм для чисел 5; 32; 100; 11; 17.

Введіть числа в один рядок без пробілів, чи будь яких інших позначень.

а)

51210112

б)

51210253

в)

3315847

Ключ до тесту

1. б г е (1 балів)
2. в (1 балів)
3. г (1 балів)
4. а (1 балів)
5. б (1 балів)
6. в (1 балів)
7. г (1 балів)
8. а (3 балів)