Алгоритми з розгалуженням та повторенням
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Які бувають висловлювання?

а)

Істинні

б)

Брехливі

в)

Хибні

г)

Правдиві

2.

Агоритми, в яких виконання завдання залежить від умови називають...

а)

з повторенням

б)

з розгалуженням

в)

циклічним

г)

вилкоподібним

3.

Алгоритм, у якому передбачається багаторазове виконання набору команд, називають...

а)

з розгалуженням

б)

повторним

в)

циклічним

г)

з повторенням

4.

У Скретчі скрипт, де задають кількість повторів, називають...

а)

безумовний

б)

з лічильником

в)

з калькулятором

г)

умовний

Ключ до тесту

1. а в (2 балів)
2. б (2 балів)
3. в г (2 балів)
4. б (2 балів)