Алкани

Додано: 24 жовтня 2020
Предмет:
Тест виконано: 18 разів
19 запитань
Запитання 1

Виберіть рядок, який складається тільки з алканів:

А) С2Н4 , С2Н6 , С2Н2

Б) С3Н4 , С3Н6 , С5Н12

В) С4Н10 , С2Н6 , С5Н10

Г) С2Н6 , С5Н12 , С3Н8

варіанти відповідей

С4Н10 , С2Н6 , С5Н10

С2Н6 , С5Н12 , С3Н8

С3Н4 , С3Н6 , С5Н12

С2Н4 , С2Н6 , С2Н2

Запитання 2

Загальна формула алканів:

А) CnH2n+2

Б) CnH2n

В) CnH2n-2

Г) CnH2n-6 

варіанти відповідей

CnH2n

CnH2n-6 

CnH2n-2

CnH2n+2

Запитання 3

Який тип гібридизації в молекулах алканів:


варіанти відповідей

SP2

SP3

SP 

Запитання 4

Укажіть формулу сполуки, з якою може взаємодіяти етан:

Бром

Аргентум нітрат

Етин

Водень 

варіанти відповідей

Етин

Бром

Аргентум нітрат

Водень 

Запитання 5

Алкан, відносна молекулярна маса якого становить 58, - це:

Пропан

Бутан

Пентан

Гексан

варіанти відповідей

ПропанГексан

Бутан


Пентан

Запитання 6

Визначити кількість атомів Карбону у складі молекули 4-етил-2-метилгептан:

9

5

10

7

варіанти відповідей

9

7

10

5

Запитання 7

Укажіть ізомери 2-метилпентану:

пентан

2,2 -диметилпентан

2,2 -диметилбутан

2 - метилпропан

варіанти відповідей

2 - метилпропан

2,2 -диметилпентан

2,2 -диметилбутан

пентан

Запитання 8

Хлорпропан можна добути:

хлоруванням пропену

під час взаємодії пропану з хлороводнем

хлоруванням пропіну

під час взаємодії пропану з хлором

варіанти відповідей

хлоруванням пропену


під час взаємодії пропану з хлороводнем

під час взаємодії пропану з хлором

хлоруванням пропіну

Запитання 9

Знайти відповідність між формулою і назвою сполуки:

1) 2-метилгептан

2) 2,3,3 -триметилгексан

3) 2,2 -диметилпентан

4) 2,3,4,5-тетраметилгексан

А) С9Н20

Б) С7Н16

В) С10Н22

Г) С6Н14

Д) С8Н18 

варіанти відповідей

 2,2 -диметилпентан С8Н18 , 2,3,4,5-тетраметилгексан С7Н16 ,

2,3,3 -триметилгексан С10Н22, 2-метилгептан С6Н14

2-метилгептан С8Н18 ,2,3,3 -триметилгексан С9Н20,

2,2 -диметилпентан С7Н16 ,2,3,4,5-тетраметилгексан С10Н22

2,3,3 -триметилгексан С9Н20, 2,2 -диметилпентан С8Н18 ,

2-метилгептан С6Н14 ,2,3,4,5-тетраметилгексан С7Н16

2-метилгептан С8Н18 ,2,3,3 -триметилгексан С9Н20,

2,2 -диметилпентан С7Н16 ,2,3,4,5-тетраметилгексан С10Н22,

2-метилгептан С6Н14

Запитання 10

Установіть відповідність між схемою перетворення та типом хімічної реакції:

1) пентан → 2 -метилбутан

2) пропан → 2 -хлорпропан

3) метан → вуглець і водень

4) етан → вуглекислий газ і вода

А) термічного розкладу

Б) повного окиснення

В) приєднання

Г) ізомеризації

Д) заміщення

варіанти відповідей

пентан → 2 -метилбутан = повного окиснення

пропан → 2 -хлорпропан = термічного розкладу

метан → вуглець і водень = заміщення

етан → вуглекислий газ і вода = ізомеризації

пентан → 2 -метилбутан = ізомеризації

пропан → 2 -хлорпропан = заміщення

метан → вуглець і водень = термічного розкладу

етан → вуглекислий газ і вода = повного окиснення

пентан → 2 -метилбутан = повного окиснення

пропан → 2 -хлорпропан = термічного розкладу

метан → вуглець і водень = приєднання

етан → вуглекислий газ і вода = ізомеризації

пентан → 2 -метилбутан = приєднання

пропан → 2 -хлорпропан = повного окиснення

метан → вуглець і водень = термічного розкладу

етан → вуглекислий газ і вода = заміщення

Запитання 11

Позначте речовину А в схемі перетворень

С2Н4→ С2Н6→ А

А) СН4

Б) С2Н5ОН

В) С2Н5Br

Г) С6Н6

варіанти відповідей

С6Н6

С2Н5ОН

С2Н5Br

СН4

Запитання 12

Речовини, що мають подібну будову і властивості, але відрізняються одна від одної на групу атомів СН2 називають :

нуклідами, ізотопами ,ізомерами,гомологами

варіанти відповідей

нуклідами

ізотопами

ізомерами

гомологами

Запитання 13

Вкажіть формулу гомолога речовини СН4 :

А) С2 Н4

Б) С2Н2

В) С3Н6

Г) С3Н8

варіанти відповідей

С2 Н4 ;

С2Н2 ;

С3Н6

С3Н8

Запитання 14

Вкажіть іншу назву насичених вуглеводнів:

алкани;

алкени;

алкадієни;

алкіни

варіанти відповідей


алкадієни;алкени;


алкани;алкіни

Запитання 15

Вкажіть речовини що відносяться до одного гомологічного ряду: Алкани

С4Н10;

С3Н8 ;

С4Н8 ;

С Н4 

варіанти відповідей

С4Н10;

С3Н8 ;

С Н4 

С3Н8 ;

С4Н8 ;

С Н4 

С4Н10;

С4Н8 ;

С Н4 

С4Н10;

С3Н8 ;

С4Н8 ;


Запитання 16

Вкажіть хімічні реакції характерні для насичених вуглеводнів:

горіння

заміщення

приєднання

крекінг

ізомеризація

варіанти відповідей

горіння

заміщення

крекінг

ізомеризація

горіння

заміщення

приєднання

ізомеризація


заміщення

приєднання

крекінг

ізомеризація

А) горіння

Б) заміщення

В) приєднання

Г) крекінг

Д) ізомеризація

Запитання 17

Вкажіть відповідність між поняттям і його змістом:

поняття

1) гомологи

2) вуглеводні

3) гібридизація

4) одинарний зв'язок (зміст поняття)

А) Речовини, які складаються з атомів Карбону і Гідрогену;

Б) Ряд однотипних сполук, які мають подібні будову і хімічні властивості, але відрізняються один від одного на одну або декілька груп СН2 ;

В) Хімічний зв'язок між двома атомами, утворений однією електронною парою; Г) Явище взаємного вирівнювання електронних хмар.

варіанти відповідей

 

Гомологи =Ряд однотипних сполук, які мають подібні будову і хімічні властивості, але відрізняються один від одного на одну або декілька груп СН2

Вуглеводні= Речовини, які складаються з атомів Карбону і Гідрогену

Гібридизація =Явище взаємного вирівнювання електронних хмар

Одинарний зв'язок = Хімічний зв'язок між двома атомами, утворений однією електронною парою;


Гібридизація =Речовини, які складаються з атомів Карбону і Гідрогену

Вуглеводні = Хімічний зв'язок між двома атомами, утворений однією електронною парою;

Гомологи = Ряд однотипних сполук, які мають подібні будову і хімічні властивості, але відрізняються один від одного на одну або декілька груп СН2

Одинарний зв'язок =Явище взаємного вирівнювання електронних хмар

Вуглеводні =Явище взаємного вирівнювання електронних хмар

Гомологи = Хімічний зв'язок між двома атомами, утворений однією електронною парою

Гібридизація =Речовини, які складаються з атомів Карбону і Гідрогену

Одинарний зв'язок=Ряд однотипних сполук, які мають подібні будову і хімічні властивості, але відрізняються один від одного на одну або декілька груп СН2

Гомологи =Ряд однотипних сполук, які мають подібні будову і хімічні властивості, але відрізняються один від одного на одну або декілька груп СН2

Вуглеводні= Речовини, які складаються з атомів Карбону і Гідрогену

Гібридизація =Хімічний зв'язок між двома атомами, утворений однією електронною парою

Одинарний зв'язок = Явище взаємного вирівнювання електронних хмар

Запитання 18

Вкажіть відповідність між формулою вуглеводню і його агрегатним станом у звичайних умовах:

формула алкану

СН4

С10Н22

С20Н42

агрегатний стан

тверда речовина

рідина

газ  

варіанти відповідей

СН4 газ

С10Н22 рідина

С20Н42 тверда речовина

СН4 рідина

С10Н22 тверда речовина

 С20Н42 газ

СН4 тверда речовина

С10Н22 газ  

С20Н42 рідина

 

Запитання 19

Вкажіть речовини, що утворюються при горінні алканів:

метан

вода

ацетилен

вуглекислий газ

варіанти відповідей

вода

ацетилен

вуглекислий газ


вода

вуглекислий газ

метан

вода

ацетилен

метан

ацетилен

вуглекислий газ

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест