Антарктида
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Укажіть мандрівника, маршрут експедиції якого показаний на картосхемі

а)

Джеймс Кук

б)

Фадей Беллінсгаузен

в)

Амеріго Веспуччі

г)

Руаль Амундсен

2.

Укажіть мандрівника, маршрут експедиції якого показаний на картосхемі

а)

Джеймс Кук

б)

Фадей Беллінсгаузен

в)

Амеріго Веспуччі

г)

Руаль Амундсен

3.

Єдина крайня точка, яку має Антарктида завдяки власному географічному положенню

а)

північна

б)

південна

в)

східна

г)

західна

4.

Хто і коли відкрив Антарктиду

а)

Х.Колумб, 1492р.

б)

Д.Кук, 1771 р.

в)

Беллінсгаузен і Лазарєв, 1820 р.

г)

Р.Амундсен, 1911 р.

5.

Океани, якими омивається Антарктида

а)

Індійський і Тихий

б)

Тихий і Атлантичний

в)

Тихий,Індійський і Атлантичний

г)

Північний Льодовитий і Атлантичний

6.

В Антарктиді полярний день буває:

а)

із жовтня по березнь

б)

із вересня по березень

в)

із липня по квітень

г)

із січня по травень

7.

Антарктика - це:

а)

те саму, що й Антарктида

б)

материк Антарктида з прилеглими островами

в)

південна приполярна область, до якої входить материк Антарктида з прилеглими південними частинами Тихого, Атлантичного та Індійського океанів

8.

Виберіть три епітети, які найбільше підходять до материка Антарктида

а)

найжаркіший

б)

найсухіший

в)

найхолодніший

г)

найвологіший

д)

найвищий

е)

найбільший

є)

найвідаленіший

9.

Діючий вулкан в Антарктиді називається:

а)

Сідлі

б)

Ельбрус

в)

Везувій

г)

Еребус

10.

Південний полюс відкрив:

а)

Руаль Амундсен

б)

Роберт Скотт

в)

Роберт Пірі

г)

Джеймс Кук

11.

Вкажіть помилкове твердження:

а)

Антарктида в далекому минулому була частиною давнього материка Лавразія

б)

в основі материка Антарктида лежить Антарктична докембрійська платформа

в)

в центрі Антарктиди під льодом розташовані гори

г)

в Антарктиді продовжується горотворення

12.

Площа Антарктиди

а)

24 млн.км²

б)

14 млн.км²

в)

7 млн. км ²

г)

18 млн. км²

13.

"Полюс холоду" Землі знаходиться на антарктичній науково-дослідній станції:

а)

"Академік Вернадський"

б)

"Есперансе"

в)

"Мирний"

г)

"Восток"

14.

Українська антарктична науково-дослідна станція носить назву:

а)

"Академік Вернадський"

б)

"Есперансе"

в)

"Мирний"

г)

"Восток"

15.

У центральній частині Антарктиди випадає лише 30-50 мм опадів за рік, проте середня товщина льодовикового покриву перевищує 2000 м. Як утворився такий потужний покривний льодовик?

а)

снігу впродовж року випадало більше, ніж устигало розтанути

б)

упродовж тисячоліть переважали опади у вигляді граду

в)

на суходіл переміщувалися айсберги, утворені на шельфі океану

г)

вологу приносили стокові вітри з прилеглої акваторії Океану

Ключ до тесту

1. г (1 балів)
2. б (1 балів)
3. а (1 балів)
4. в (1 балів)
5. в (1 балів)
6. б (1 балів)
7. в (1 балів)
8. в д є (1 балів)
9. г (1 балів)
10. а (1 балів)
11. а (5 балів)
12. б (1 балів)
13. г (1 балів)
14. а (1 балів)
15. а (1 балів)