Арифметична прогресія
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Формула n-го члена арифметичної прогресії

а)

an=a1+(n-1)d

б)

an=a1+(n+1)d

в)

ax=a1+(n-1)d

г)

a=a+(n+1)÷d

2.

Виберіть приклад арифметичної прогресії

а)

1;6;2;4...;

б)

12;8;-3;0....;

в)

1;3;5;8...;

г)

1;3;5;7;9....;

3.

Теорема про задання арифметичної прогресії формулою an=kn+b,де :

а)

k,b- усі дійсні числа

б)

k,b- усі числа крім 0

в)

k,b- деякі числа

г)

k,b- тільки додатні числа

4.

Обчислити шостий член арифметичної прогресії

21,3; 22,4; …,

а)

7

б)

26,7

в)

26,8

г)

32,5

5.

Продовжіть ряд: 5; 9; 13; ...

а)

7

б)

17

в)

9

г)

0

6.

У арифметичній прогресії перший член дорівнює -8, різниця дорівнює 12. Знайдіть шостий член прогресії.

а)

52

б)

78

в)

90

г)

1

7.

Арифметична прогресія задана формулою n-го члена an=5n-11. Вкажіть четвертий член даної прогресії

а)

5

б)

12

в)

6

г)

9

8.

Якщо a1=12, a12=-9, то чому дорівнює сума 12-ти перших членів цієї арифметичної прогресії

а)

18

б)

-5

в)

-6

г)

0,6

9.

Якщо a1=7,d=-2,то одержимо арифметичну прогресію:

а)

7,5,3,1,-1...

б)

7,4,8,9,0...

в)

1,2,4,7,4...

г)

3,4,8,5,6...

10.

Знайдіть перший член і різницю арифметичної прогресії(cn),якщо с7=36 і с9=42.Чому дорівнює с8?

а)

39

б)

67

в)

6

г)

8

11.

a1=7,5 ,d=−2,5

a2=...?

а)

9

б)

4

в)

2,5

г)

5

12.

Оберіть твердження, що відноситься саме до арифметичної прогресії:

а)

Кожне наступне число відрізняється від попереднього на одне й те саме число

б)

Кожне попереднє число відрізняється від попереднього на одне й те саме число

в)

Різниця двох сусідніх членів прогресії завжди від'ємна

г)

Різниця двох сусідніх членів прогресії завжди додатна

Ключ до тесту

1. а (1 балів)
2. г (1 балів)
3. в (1 балів)
4. в (1 балів)
5. б (1 балів)
6. а (1 балів)
7. г (1 балів)
8. а (1 балів)
9. а (1 балів)
10. а (1 балів)
11. г (1 балів)
12. а (1 балів)