Арифметична та геометрична прогресії
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Яка з наведених послідовностей є арифметичною прогресією?

а)

1;2;4;8

б)

8;10;13;17

в)

2;4;6;8

г)

-8;8;-8;8

2.

Яка з наведених послідовностей є геометричною прогресією?

а)

5;10;20;40

б)

2;4;6;8

в)

13;31;13;31

г)

14;31;62;124

3.

Знайдіть 16 член арифметичної прогресії, якщо а1=4, d=2

а)

96

б)

34

в)

22

г)

144

4.

Знайдіть 4 член геометричної прогресії, якщо b1=-2, q=3

а)

54

б)

20

в)

-20

г)

-54

5.

Знайдіть суму 14 перших членів арифметичної прогресії, якщо а1=-4, d=6

а)

-40

б)

490

в)

-490

г)

49

6.

Знайдіть суму 4 перших членів геометричної прогресії, якщо b1=8, q=3

а)

320

б)

205

в)

230

г)

300

7.

Знайдіть номер члена арифметичної прогресії, який дорівнює 109, якщо а1=85, d=3

а)

7

б)

10

в)

8

г)

9

Ключ до тесту

1. в (5 балів)
2. а (5 балів)
3. б (10 балів)
4. г (10 балів)
5. б (15 балів)
6. а (15 балів)
7. г (20 балів)