Асортимент товарів

Додано: 25 листопада 2020
Предмет:
Тест виконано: 3 рази
10 запитань
Запитання 1

Цей асортимент товарів різних виробників незалежно від форм власності повинен узгоджуватися із санітарними органами Міністерства охорони здоров’я України. 


варіанти відповідей

Промисловий

Торговий

Запитання 2

сукупність невеликої кількості груп, видів, найменувань товарів, які задовольняють потреби обмеженої кількості споживачів називають

варіанти відповідей

Розгорнутий асортимент

Простий асортимент

Груповий асортимент

Складний асортимент

Змішаний асортимент

Запитання 3

сукупність однорідних товарів, які об’єднані загальними ознаками і задовольняють аналогічні потреби -це

варіанти відповідей

Простий асортимент

Складний асортимент

Груповий асортимент

Розгорнутий асортимент

Змішаний асортимент

Запитання 4

сукупність товарів одного виду, яка включає значну кількість підгруп, різновидів та найменувань, що належать до групи однорідних товарів, але мають свої індивідуальні ознаки - це

варіанти відповідей

Простий асортимент

Складний асортимент

Розгорнутий асортимент

Змішаний асортимент

Запитання 5

сукупність товарів, які задовольняють реальні потреби з максимально корисним ефектом для споживача і мінімальними витратами на їх проектування, розробку, виробництво і доведення до споживачів - це

варіанти відповідей

Виробничий асортимент

Оптимальний асортимент

Раціональний асортимент

Торговий асортимент

Запитання 6

характеристика асортименту товарів торгового підприємства за кількістю груп та підгруп, що входять до нього називається

варіанти відповідей

Глибина торгового асортименту товарів

Сталість торгового асортименту товарів

Широта торгового асортименту товарів

Запитання 7

характеристика асортименту товарів торгового підприємства за кількістю видів та різновидів об’єднаних визначеними групами та підгрупами називається


варіанти відповідей

глибина торгового асортименту товарів

широта торгового асортименту товарів

сталість торгового асортименту товарів

Запитання 8

процес доповнення торгового асортименту новими групами, підгрупами, видами і різновидами товарів називається


варіанти відповідей

Насиченість товарної номенклатури

Оновлення асортименту товарів

Запитання 9

Модифіковані товари мають


варіанти відповідей

покращенні основні властивості і підвищений технічний рівень за рахунок внесення обмежених змін в існуючі товари або для заміни останніх . Розробляються нові технічні умови, марка товару доповнюється

обмежені зміни порівняно з основними і відрізняються особливостями застосування. При цьому доповнюються вимоги стандарту, присвоюються нові позначення і доповнюється умовна назва.

Запитання 10

Модернізовані товари мають


варіанти відповідей

покращенні основні властивості і підвищений технічний рівень за рахунок внесення обмежених змін в існуючі товари або для заміни останніх . Розробляються нові технічні умови, марка товару доповнюється. 

обмежені зміни порівняно з основними і відрізняються особливостями застосування. При цьому доповнюються вимоги стандарту, присвоюються нові позначення і доповнюється умовна назва.


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест