Астрономія ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ

Додано: 28 квітня 2020
Предмет: Астрономія, 11 клас
Тест виконано: 28 разів
51 запитання
Запитання 1

Усі твердження, за винятком одного, правильні. Вказати неправильне твердження. Астрономія — це наука:

варіанти відповідей

про небесні світила;

про закони руху небесних світил;

про можливість за розташуванням планет на небі передбачати хід подій на Землі

про будову й розвиток небесних світил

про     будову й розвиток Всесвіту в цілому

Запитання 2

 Хто розвивав теорію про будову Всесвіту, згідно з якої існує життя на

інших планетах?


варіанти відповідей

К. Птолемей

Й. Кеплер

М. Коперник

Г. Галілей

Дж. Бруно.

Запитання 3

Без якого з цих тверджень неможлива геліоцентрична теорія?

варіанти відповідей

Планети обертаються навколо Сонця

Сонце має кулеподібну форму

Земля має кулеподібну форму

Планети обертаються навколо Землі

Земля обертається навколо своєї осі

Запитання 4

Усі твердження, за винятком одного, правильні. Вказати неправильне твердження.  Г. Галілей за допомогою свого телескопа відкрив:

варіанти відповідей

гори, долини і глибокі западини на Місяці

чотири супутники Юпітера

сонячні плями

гігантські скупчення зірок

закони руху планет

Запитання 5

Щоб позбутися негативного впливу атмосфери, сучасні наземні астрономічні обсерваторії, як правило, розміщують:

варіанти відповідей

у сільській місцевості

на рівнині

поблизу великих міст

у відкритому морі

на пагорбах

Запитання 6

До планет-гігантів належать:

варіанти відповідей

Юпітер, Сатурн, Уран, Венера

Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун

Меркурій, Венера, Земля, Юпітер

Венера, Земля, Уран, Нептун

Сатурн, Меркурій, Земля, Марс

Запитання 7

Усі твердження, за винятком одного, правильні. Вказати неправильне твердження.

До складу Сонячної системи входять:


варіанти відповідей

вісім великих планет і понад вісімдесят їхніх супутників

кілька десятків тисяч малих тіл або астероїдів розмірами від 10 до 1000 км, безліч метеорних тіл з розмірами меншими за 1 км — так званих метеороїдів

сузір'я

комети

міжпланетні пил та газ

Запитання 8

Як називається видима частина Всесвіту? 

варіанти відповідей

Молочний Шлях

Метагалактика

Туманність Андромеди

Велика Магелланова Хмара

Запитання 9

Зорі меншої маси, ніж Сонце,— погані кандидати для пошуків поблизу них життя, тому що:


варіанти відповідей

у них мала температура

 у них мала світність

у них мала абсолютна зоряна величина

у них малий радіус

вони мають безперервний спектр 

Запитання 10

Центр Галактики знаходиться у сузір'ї:

варіанти відповідей

Тільця

Оріона

Великого Пса

Скорпіона

Стрільця

Запитання 11

Скільки приблизно зір на небесній сфері?

варіанти відповідей

3000

4000

5000

6000

7000

Запитання 12

Укажіть роки, які не являються високосними?

варіанти відповідей

1964

2012

2002

1996

Запитання 13

На скільки часових поясів поділена вся територія земної кулі? У межах якого часового поясу розташована більша частина території України?

варіанти відповідей

12 часових поясів. UTC+2

20 часових поясів. UTC-2

60 часових поясів. UTC+1

24 часових поясів. UTC+2

Запитання 14

Які системи координат для визначення положення небесних світил застосовують в астрономії?

варіанти відповідей

Горизонтальна система координат.

Двовимірна декартова система координат.

Екваторіальна система координат.

Тривимірна декартова система координат.

Запитання 15

Оберіть всі правильні твердження, які відносяться до законів Йоганна Кеплера.

варіанти відповідей

Планети обертаються по еліпсах, в одному з фокусів яких є Сонце.

Радіус-вектор планети (лінія, що сполучає центр Сонця із центром планети) за однакові інтервали часу описує рівні площі.

Квадрати сидеричних періодів обертання двох планет відносяться як куби великих півосей їхніх орбіт.

Між будь-якими двома тілами діють сили гравітаційного притягання, які прямо пропорційні добутку мас цих тіл і обернено пропорційні  квадрату відстані між ними.

Запитання 16

Укажіть правильну послідовність зміни головних фаз Місяця.


варіанти відповідей

Повний Місяць, третя чверть, новий Місяць, перша чверть.

Новій Місяць, повний Місяць, третя чверть, перша чверть.

Новий Місяць, перша чверть, повний Місяць, третя чверть.

Перша чверть, новий Місяць, повний Місяць, третя чверть.

Запитання 17

Як називають уявну сферу довільного радіуса з центром у точці спостереження, на яку спроектовані небесні світила?

варіанти відповідей

Небесна сфера.

Земна сфера.

Зоряна сфера

Атмосфера.

Запитання 18

Укажіть кількість сузір`їв, через які проходить екліптика. Яке із сузір`їв не згадують у числі зодіакальних, не зважаючи на те, що через нього проходить екліптика?

варіанти відповідей

12 сузір`їв. Сузір`я Кентавра.

13 сузір`їв. Сузір`я Кентавра.

13 сузір`їв. Сузір`я Змієносця.

12 сузір`їв. Сузір`я Змієносця.

Запитання 19

На скільки сузір`їв поділена небесна сфера?

варіанти відповідей

88

80

102

48

Запитання 20

Хто з великих вчених «зупинив Сонце, зрушив Землю»?

варіанти відповідей

І. Ньютон

Г. Галілей

М. Коперник

К. Птолемей

Запитання 21

Як перекладається з грецької мови слово  «планета»?

варіанти відповідей

Холодне тіло.

Туманність.

Блукаюча зоря.

Хвостата зоря.

Запитання 22

Що є основою астрономії?

варіанти відповідей

Спостереження

Ексмеримент.

Моделювання.

Досліди.

Запитання 23

Що знаходиться в центрі світу з точки зору геоцентричної моделі?

варіанти відповідей

Земля

Сонце

Місяць

Запитання 24

Перший телескоп збудував

варіанти відповідей

Кеплер

Ньютон

Галілей

Запитання 25

В якому напрямку рухаються всі зорі?

варіанти відповідей

Проти годинниової стрілки

За годинниковою стрілкою

Запитання 26

Нижня точка перетину прямовисної лінії з небесною сферою називається...

варіанти відповідей

точка півдня

точка півночі

зеніт

надир

Запитання 27

Як називається точка орбіти, де планета розміщується найближче до Сонця?

варіанти відповідей

афелій

перигелій

афей

перигей

Запитання 28

Момент, коли світило проходить меридіан і перебуває найвище над

горизонтом, називають…


варіанти відповідей

прямим сходженням


високою кульмінацією

верхньою кульмінацією

нижньою кульмінацією

Запитання 29

Певну ділянку зоряного неба з чітко обмеженими межами, що охоплює всі належні йому світила і має власну назву, називають ..

варіанти відповідей

Небесною сферою

Сузір'ям

 Галактикою

Зоряною системою

Запитання 30

Над горизонтом на ясному зоряному небі неозброєним оком можна побачити близько 3000 зір. Вони відрізняються свої блиском: одні помітні відразу, інші ледь помітні. Тому ще в І Іст. до н.е. один з основоположників астрономії - Гіппарх - увів умовну шкалу зоряних величин. Виберіть істині твердження

варіанти відповідей

Зоряна величина - безрозмірна величина яскравості небесного тіла

Освітленість (Е) - відношення світлового потоку (Ф), що падає на елемент поверхні, до площі цього елементу (S)

За інтервал в одну видиму зоряну величину (позначають 1m) прийнято відношення освтленостей (Е) в 2,512 раза

Одиниця вимірювання зоряної величини (m) - люкс

Запитання 31

До основних характеристик зір належать:

варіанти відповідей

Швідкість поширення світла

Видима зоряна величина

Світність зорі

Абсолютна зоряна величина

Відстань до зорі

Запитання 32

В яких одиницях зазвичай вимірюють відстані до зір?

варіанти відповідей

Світловий рік (св.р.)

Кілометр (км)

Парсек (пк)

Астрономічна одиниця (а.о)

Запитання 33

Видимий блиск зір не характеризує їхнього реального випромінювання. Він визначається двома факторами: дійсним випромінюванням зорі та відстанню до неї. Сонце, наприклад, набагато ближче до Землі, ніж будь-яка інша зоря, тому воно є найяскравішим світилом. Отже, для порівняння дійсного блиску зір потрібно обчислити їхню зоряну величину на певній однаковій відстані. Яка величина характеризує реальне випромінювання зорі?

варіанти відповідей

Відносна зоряна величина

Абсолютна світність

Відносна світність

Абсолютна зоряна величина

Запитання 34

Випромінювання якої довжини хвилі людське око сприймає як світло?

варіанти відповідей

Більше ніж 1 мм

Меньше ніж 0,01нм

Від 760 нм до 1 мм

Від 0,01 нм до 10 нм

Від 10 нм до 390 нм

Від 390 нм до 760 нм

Запитання 35

Як називається розділ астрономії, що вивчає походження і розвиток небесних тіл та їхніх ситем?

варіанти відповідей

Астрофізика

Космогонія

Зоряна астрономія

Космологія

Астрономія

Небесна механіка

Запитання 36

Які об'єкти Сонячної системи характеризуються великими розмірами , великою швидкістю обертання, чисельними супутниками, наявністю потужної атмосфери, що складається в основному з водню і гелію?

варіанти відповідей

Карливові планети

Астероїди

Планети земної групи

Планети вікторіанської групи

Планети-гіганти

Запитання 37

Які об'єкти Сонячної системи представляють собою тверді тіла, порівняно невеликі та немасивні, але великою середньою густиною, з повільним обертанням та з малою кількістю супутників (або без них)?

варіанти відповідей

Карликові планети

Астероїди

Планети земної групи

Планети вікторіанської групи

Планети-гіганти

Запитання 38

Супутниками Юпітера є:

варіанти відповідей

Каллісто

Титан

Ганімед

Європа

Іо

Запитання 39

Супутниками Сатурна є:

варіанти відповідей

Титан

Енцелад

Тефія

Мімас

Діона

Запитання 40

Супутниками Марса є:

варіанти відповідей

Тритон

Титан

Фобас

Деймос

Міранда

Запитання 41

Супутником Нептуна є:

варіанти відповідей

Титан

Фобос

Тритон

Деймос

Ганімед

Запитання 42

Цей супутник відкрив в 1610 році Галілео Галілей. Протягом століть за ним велися все більш різнобічні спостереження за допомогою телескопів, а починаючи із 1970-х років і космічних апаратів.Існує гіпотеза, що на цьому супутнику існує життя (наявність мікроскопічних живих організмів). Як називається цей супутник?

варіанти відповідей

Фобос

Європа

Іо

Титан

Ганімед

Запитання 43

Цей супутник обертається навколо своєї планети втричі швидше, ніж сама планета обертається навколо своєї осі. Тому, якщо спостерігати з цієї планети, він двічі на добу буде сходити на заході й двічі повністю змінює всі фази, проносячись по небосхилу назустріч добовому обертанню зір. Як називається цей супутник? Як називається сама планета?

варіанти відповідей

Фобос (Марс)

Європа (Юпітер)

Титан (Сатурн)

Місяць (Земля)

Міранда (Уран)

Запитання 44

На цьому супутнику немає ознак існування значної кількості води і в середині, і на поверхні супутника. На ньому відбулися численні вулканічні виверження. Викинуті вулканами й осілі на поверхні сполуки сірки надають супутникові кольри від білого до яскраво-червоного і чорного. Як називається цей супутник?

варіанти відповідей

Іо

Європа

Калісто

Енцелад

Тритон

Запитання 45

Геоцентрична модель світу -

варіанти відповідей

Автор Микола Коперник (Земля знаходиться в центрі і нерухома)


Автор Клавдій Птолемей (Земля знаходиться в центрі і нерухома)

Автор Микола Коперник (Сонце знаходиться в центрі і нерухоме)

Автор Клавдій Птолемей (Сонце знаходиться в центрі і нерухоме)

Запитання 46

Яка найбільша планета Сонячної системи важить більше від разом узятих інших планет і Місяця?

варіанти відповідей

Сатурн

Уран

Юпітер

Непун

Запитання 47

Яку планету вважають крижаним гігантом?

варіанти відповідей

Сатурн

Юпітер

Уран

Нептун

Запитання 48

На яких планетах земної групи може існувати життя?

варіанти відповідей

Меркурій

Венера

Земля

Марс

Запитання 49

Наяких планетах земної групи відбувається зміна пір року?

варіанти відповідей

Меркурій

Венера

Земля

Марс

Запитання 50

Яка планета обертається навколо осі у протележному напрямку порівняно із Землею?

варіанти відповідей

Меркурій

Венера

Сатурн

Уран

Марс

Юпітер

Нептун

Запитання 51

Сонячна система - це планетна система, що включає в себе центральну зорю - Сонце, і всі природні космічні об'єкти (планети, астероїди, комети тощо). Планети за фізичними характеристиками поділяють на дві групи: планети земної групи та планети-гіганти. Виберіть зі списку планети земної групи.

варіанти відповідей

Земля

Меркурій

Уран

Нептун

Марс

Сатурн

Венера

Юпітер

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест