Атмосфера
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Атмосфера - це

а)

нижній шар повітряної оболонки Землі

б)

середній шар повітряної оболонки Землі

в)

верхній шар повітряної оболонки Землі

г)

повітряна оболонка Землі.

Ключ до тесту

1. г (5 балів)