Атмосферний тиск
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Прилад для вимірювання атмосферного тиску називається

а)

манометр

б)

динамометр

в)

барометр-анероїд

г)

термометр

2.

Зі збільшенням висоти над поверхнею Землі атмосферний тиск

а)

зменшується

б)

збільшується

в)

не змінюється

3.

Нормальний атмосферний тиск 760 мм рт.ст. Визначте тиск у кПа , округліть значення до десятих

а)

100

б)

101,3

в)

100,3

г)

101,9

4.

Атмосферний тиск досить великий. Дослід з " магдебурськими кулями" у 1654р. провів німецький фізик

а)

О.Геріке

б)

Е.Торрічеллі

в)

Б.Паскаль

г)

Архімед

5.

Вперше атмосферний тиск вимірів італійський вчений

а)

Б. Паскаль

б)

Е. Торрічеллі

в)

О.Геріке

г)

Архімед

6.

Прилад для вимірювання висоти підйому літальних апаратів

а)

барометр-анероїд

б)

динамометр

в)

манометр

г)

альтиметр

7.

Чи можна зрівноважити нормальний атмосферний тиск тиском стовпа нафти заввишки 11 м?

а)

Так

б)

Ні

Ключ до тесту

1. в (5 балів)
2. а (5 балів)
3. б (5 балів)
4. а (5 балів)
5. б (5 балів)
6. г (5 балів)
7. б (5 балів)