"Бароко і класицизм"

Додано: 22 квітня 2020
Предмет: Зарубіжна література, 8 клас
Тест виконано: 162 рази
26 запитань
Запитання 1

В який період розвивалося бароко як художній напрям?

варіанти відповідей

XIII- XIV ст..

XIX ст..

XV- XVI ст.

XVII- XVIII ст.

Запитання 2

Класицизм виник як мистецтво …

варіанти відповідей

почуттів

гуманізму

розуму. логіки, правил

духу

Запитання 3

Як називали добу класицизму у Франції?

варіанти відповідей

«доба Расіна»

«доба Мольєра»

«доба Лафонтена»

«доба Корнеля»

Запитання 4

Що означає слово "класицизм" у перекладі з латинської мови?

варіанти відповідей

правильний

гармонійний

зразковий

вишуканий

Запитання 5

Назва театру, який заснував Мольєр?

варіанти відповідей

"Сучасний театр"

"Блискучий театр"

"Славетний театр"

"Класичний театр"

Запитання 6

Кому з героїв комедії "Міщанин-шляхтич" належать слова:

"Мені просто сором дивитися на все, що ти виробляєш" ?

варіанти відповідей

пані Журден

Люсіль

Ніколь

Дорімені

Запитання 7

Провідне мистецтво доби Бароко - це...

варіанти відповідей

архітектура

музика

живопис

література

Запитання 8

Який вид мистецтва в добу Бароко представляли

Джон Донн, Гонгора, Мольєр?

варіанти відповідей

Живопис

літературу

музику

архітектуру

Запитання 9

Місто, де відбувається дія в комедії "Міщанин-шляхтич"

варіанти відповідей

Лондон

Торонто

Мілан

Париж

Запитання 10

6.Одне із правил класицизму : поділ літератури на жанри. На які саме?

варіанти відповідей

а)на високі та низькі

б) на високі, середні та низькі

в)на жанри аристократичні та простонародні

Запитання 11

9. Учому проявлявся схематизм класицизму?

варіанти відповідей

а) у поділі персонажів на аристократів та простолюдинів

б) у поділі персонажів на позитивні та негативні

в)у поділі персонажів на добрих та злих

Запитання 12

Єдність часу проявляється в тому, що дія в п’єсах класицистів має тривати протягом

варіанти відповідей

одного місяця

одного тижня

однієї години

однієї доби

Запитання 13

Перелічіть традиції і новаторство комедії «Міщанин-шляхтич». Виберіть кілька варіантів

варіанти відповідей

Єдність місця і часу.

Протиставлення негативних і позитивних персонажів.

Не викриваються соціальні та людські вади.

Введення балету та співів в структуру комедії.

Запитання 14

Тематика комедії "Міщанин-шляхтич":

Виберіть 2 варіанти

варіанти відповідей

Зображення прагнення пана Журдена потрапити у вище товариство, стати шляхетним дворянином. 

Викриття лицемірної моралі аристократії.

Трагічне кохання пана Журдена.

Запитання 15

Вкажіть правило "трьох єдностей" (класицистичний театр)

варіанти відповідей

герой, подія, місце

герой, час, наслідки

час, місце, дія

дія, простір, герой

Запитання 16

Установіть відповідність між літературним напрямом і його характерними рисами. Для бароко характерні

варіанти відповідей

Пишний барвистий стиль

Орієнтація на Античність

Тяжіння до контрастів, складної метафоричності

Нормативність мистецтва

Запитання 17

Для класицизму характерні

варіанти відповідей

Орієнтація на Античність

Нормативність мистецтва

Пишний, барвистий стиль

Тяжіння до контрастів, складної метфоричності

Запитання 18

Термін "класицизм" походить від латинського "classicus" і означає

варіанти відповідей

Оригінальний

Високий

Зразковий

Складний

Запитання 19

Бароко був художнім напрямом, поширеним у:

варіанти відповідей

всій Європі

Західній Європі

Східній Європі

Запитання 20

Філософська лірика -

варіанти відповідей

Умовна назва ліричного жанру, в якому йдеться про художні переживання природи, олюдненої та одухотвореної

Умовна назва ліричних творів, в яких актуалізуються соціальні та національні мотиви

Поезії, побудовані на роздумах про сенс життя, вічні людські цінності

Запитання 21

4. Укажіть літературні напрями, які сформувались у XVII ст. в Європі:


варіанти відповідей

реалізм;


бароко;


романтизм;


класицизм;


сентименталізм;


Запитання 22

3. Укажіть значення слова bаrоссо.


варіанти відповідей

«Філософський, мудрий»;


«дивний, взірцевий»;


«приємний, ласкавий»;


«вигадливий, химерний».


Запитання 23

1. Укажіть, про який стиль літератури ідеться: «Вирізняється художньою яскравістю й пишністю, великою силою емоційного впливу, ідейною багатозначністю, в основі якої — драматично загострене сприйняття світу та людини».


варіанти відповідей

Романтизм;


класицизм;


Відродження;


бароко.


Запитання 24

Назвіть провідні теми й мотиви в ліриці Дж. Донна.

варіанти відповідей

звеличення Бога та поетизація людського існування

страждання головного героя

нерозділене кохання і смерть

поетизація людських страждань та зневіри

Запитання 25

Який стиль став першим, що поєднав Західну та Східну Європу

варіанти відповідей

бароко

класицизм

сентименталізм

Запитання 26

Комедія — драматичний жанр, у якому конфлікт, дія, характери, ситуації постають у смішних, комічних формах. Комедія висміює суспільні явища, людські вади.

варіанти відповідей

Так

Ні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест