18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

БД 2 вар

Додано: 19 квітня
Предмет:
Тест виконано: 22 рази
11 запитань
Запитання 1

Основні типи моделей даних:

варіанти відповідей

об'єктні, реляційні, георгафічні

наукові, мультимедійні, ієрархічні

ієрархічні, мережеві, реляційні

Запитання 2

Для чого потрібне поле лічильник?

варіанти відповідей

Для швидшого опрацювання даних

Для того, щоб рахувати кількість полів у великих таблицях

Для того, щоб зробити кожний запис унікальним і забезпечити їх нумерацію

Запитання 3

Запити у базі даних ...

варіанти відповідей

призначені для вибору потрібних даних з однієї або кількох взаємопов’язаних таблиць

основні об’єкти бази даних, де зберігаються дані

призначені для введення, перегляду та корегування взаємопов’язаних даних у зручному вигляді

призначенні для формування даних у зручному для перегляду вигляді і при потребі їх друкування

Запитання 4

Для чого використовують форми?

варіанти відповідей

зручний бланк для роботи з даними

зручний бланк для роботи із зв’язками

зручна таблиця для роботи з бланком

зручний робота для бланку з таблицями

Запитання 5

Яке розширення має база даних MS Access?

варіанти відповідей

xlsx

dbf

doc

accdb

Запитання 6

Для виведення даних на екран використовують …

варіанти відповідей

запит

звіт

форма

таблиця

Запитання 7

 Як називається рядок таблиці в СУБД Access?

варіанти відповідей

запис

поле

форма

комірка

Запитання 8

Які типи даних може містити таблиця в Access?

варіанти відповідей

логічний, поле об’єкта OLE, гіперпосилання

текстовий, чистовий, чорновий, дата об’єкта OLE, лічильник

текстовий, поле МЕМО, числовий, дата/час, лічильник

словесний, поле МАЛО, цифровий, дата/рік, обрахунок

Запитання 9

База даних - це...

варіанти відповідей

сукупність програм для зберігання і обробки великих масивів інформації

це сховище даних про деяку предметну область, організоване у вигляді спеціальної структури

інтерфейс, що підтримує наповнення і маніпулювання даними

певна сукупність інформації

Запитання 10

Що таке "реляційні бази даних"?

варіанти відповідей

бази, дані в яких розміщені у вигляді взаємопов’язаних таблиць

база даних, в якій записи розташовані в довільному порядку

база даних, в якій записи розташовані в ієрархічному порядку

сукупність засобів обробки, зберігання, передавання інформації

Запитання 11

Що неоюхідно зробити для зміни структури таблиці?

варіанти відповідей

натиснути кнопку ВІДКРИТИ

перейти в режим КОНСТРУКТОР таблиці

натиснути кнопку СТВОРІТЬ

натиснути кнопку ВІДМІНА

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест