Біологічні основи здорового способу життя (частина І)
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Основним чинником здоров'я людини є:

а)

спадковість

б)

спосіб життя

в)

охорона здоров'я

г)

відсутність хвороб

2.

Наука, що вивчає психологічне здоров'я це:

а)

анатомія

б)

фізіологія

в)

психологія

г)

біоніка

3.

Захворювання, що позначається на всіх складових здоров'я:

а)

панкреатит

б)

паління

в)

алкоголізм

г)

наркоманія

4.

Проаналізуйте опис. "Клітинний імунітет забезпечується діяльністю (1). Вони мають на своїй поверхні (2), здатні розпізнавати певні (3)". замість цифр в опис потрібно вставити слова, наведені в рядку.

а)

1 - В-лімфоцитів, 2 - рецептори, 3 - антигени

б)

1 - В-лімфоцитів, 2 - антигени, 3 - антитіла

в)

1 - Т-лімфоцитів, 2 - рецептори, 3 - антигени

г)

1 - Т-лімфоцитів, 2 - антигени, 3 - антитіла

5.

Злоякісні пухлини, які розвиваються при онкологічних захворюваннях, на відміну від доброякісних

а)

характеризуються повільним ростом

б)

здебільшого обмежені капсулою

в)

не метастазують

г)

здатні проростати в судини тканини

6.

Укажіть захворювання спричинене організмом, зображеним на малюнку.

а)

туберкульоз

б)

бореліоз

в)

педикульоз

г)

хламідіоз

7.

Який малюнок ілюструє неінфекційне захворювання остеопроз?


а)
б)
в)
г)
8.

Який малюнок ілюструє неінфекційне захворювання тромбофлебіт?

а)
б)
в)
г)
9.

Укажіть бактеріальне захворювання, що передається статевим шляхом.

а)

герпес

б)

гонорея

в)

гепатит В

г)

СНІД

10.

Укажіть вірусне захворювання, що передається статевим шляхом.

а)

гонорея

б)

сифіліс

в)

гепатит С

г)

хламідіоз

11.

Позначте ознаку пасивного штучного імунітету.

а)

передається у спадок

б)

виникає після введення сироватки

в)

виникає після щеплення

г)

утворюється після перенесеної хвороби

12.

Установіть відповідність між термінами та їх визначенням:

Терміни: 1. Гамоглобулін 2. Антиген 3. Антитіло 4. Алерген

Визначення: А. Чужеродне для організму тіло

Б. Білок, що виробляється В -лімфоцитами

В. Антиген, що викликає алергію

Г. Захисний білок крові

а)

1 А

б)

2 А

в)

3 Б

г)

2 Б

д)

3 В

е)

4 В

є)

4 Г

ж)

1 Г

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. в (1 балів)
3. г (1 балів)
4. в (1 балів)
5. г (1 балів)
6. в (1 балів)
7. г (1 балів)
8. г (1 балів)
9. б (1 балів)
10. в (1 балів)
11. б (1 балів)
12. б в е ж (1 балів)