Біологія - наука про живу природу.
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Ознаками живих організмів є:

1) Ріст; 2) Саморегуляція; 3) Лояльність; 4) Бактерицидність;

5) Метаболізм; 6) Виділення; 7) Розвиток; 8) Подразливість;

9) Рефлекс. Виберіть правильний варіант відповіді.

а)

А) 1,2,3,4,5,7.

б)

Б) 1,2,3,5,6,7.

в)

В) 1,2,5,6,7,8.

г)

Г) 1,2,3,6,7,9.

2.

Метод - за допомогою якого, на основі припущення, створюється прогноз, який можна перевірити експериментально називається:

а)

А) Гіпотезою;

б)

Б) Експериментом;

в)

В) Спостереженням;

г)

Г) Науковим.

3.

Досліджуючи зріз корка він вперше бачить порожнисті камери ,що нагадують бджолині соти, які називає клітинами. Відтоді прижилася ця назва. Хто цей науковець?

а)

А) Т. Шванн

б)

Б) Р. Гук

в)

В) Р. Вірхов

г)

Г) А. Клод

4.

Здатність рослин відновлювати втрачені чи ушкоджені частини тіла - це

а)

А) розвиток

б)

Б) розмноження

в)

В) реставрація

г)

Г) регенерація

5.

До імперії Клітинні не належать

  

  

а)

 віруси

б)

бактерії

в)

 гриби

г)

ціанобактерії

6.

На малюнку зображено царство

а)

А) Рослини

б)

Б) Тварини

в)

В) Гриби

г)

Г) Віруси

7.

На малюнку зображені

а)

А) Рослини

б)

Б) Тварини

в)

В) Бактерії

г)

Г) Віруси

8.

Уважно розгляньте зображених істот і спробуйте відгадати

а)

А) Це одноклітинні тварини

б)

Б) Це віруси

в)

В) Це пріони

г)

Г) Це бактерії

9.

Тваринка загинула під ковпаком тому, що

а)

А) Не вистачало вуглекислого газу

б)

Б) Не вистачало азоту

 

в)

В) Не вистачало кисню

г)

Г) Їй сумно

10.

На малюнку зображена

а)

А) Рослина

б)

Б) Еукаріот

в)

В) Прокарірт

г)

Г) Бактерія

11.

Збільшення зображення у мікроскопі визначається:

а)

А) Сумою збільшення лінз окуляра та об’єктива

б)

Б) Добутком збільшення лінз окуляра та об’єктива

в)

В) Різницею збільшення лінз окуляра та об’єктива

г)

Г) Часткою збільшення лінз окуляра та об’єктива

12.

Які хімічні елементи є біогенними:

а)

А) Карбон, Нітроген, Оксиген, Гідроген

б)

Б) Кальцій, Магній, Оксиген, Карбон

в)

В)  Ферум, Магній, Фосфор, Гідроген

г)

Г)  Карбон, Кальцій, Фосфор, Гідроген

13.

Запасні поживні речовини в рослинній клітині відкладаються у:

а)

А) Лейкопластах

б)

Б) Мітохондріях

в)

В) Вакуолях з клітинним соком

г)

Г) Ядрі

14.

Подвійну мембрану в клітині мають:

а)

А) Ядро

б)

Б) ЕПС

в)

В) Вакуолі

г)

Г) Включення

15.

Дана органела характерна для

а)

А) Тварин

б)

Б) Рослин

в)

В) Вірусів

г)

Г) Бактерій

16.

Якою цифрою позначений тилакоїд:

а)

А) 4

б)

Б) 1

в)

В) 5

г)

Г) 6

17.

Під цифрою 5 позначена:

а)

А) Строма

б)

Б) Ламели

в)

В) Тилакоїд

г)

Г) Грана

18.

Вкажіть найпоширеніший запасний вуглевод рослинних клітин:

 

 

 

 

а)

А) Глюкоза;

б)

Б) Крохмаль;

в)

В) Целюлоза;

г)

Г) Вода.

19.

Вкажіть, як називають постійні структури клітини, кожна з яких виконує притаманні їй функції:

 

  

 

а)

А) Органи;

б)

Б) Органели;

в)

 В) Bключення;

г)

 Г) Тканини

20.

Вивченням різноманітності живих організмів займається наука:

 

 

 

а)

А) Мікробіологія;

б)

 Б) Систематика;

в)

В) Генетика;

г)

 Г) Морфологія.

21.

Вивченням будови клітини займається наука:

 

   

   

а)

А) Мікробіологія;

б)

Б) Фізіологія;

в)

 В) Цитологія;

г)

Г) Морфологія.

22.

Екологія досліджує…

 

  

 

а)

А) Неживі об’єкти

б)

Б) Живі об’єкти;

в)

В) Зв’язки організмів між собою;

г)

Г) Різноманітність організмів.

23.

Всі організми побудовані з…

   

а)

А) Клітин;

б)

Б) Атомів;

в)

 В) Молекул;

г)

Г) Органел.

24.

Як би цього не було, життя на Землі зникло б.

 

а)

А) дихання;

б)

Б) Живлення;

в)

В) Розмноження;

г)

Г) Розвиток.

25.

Добери декілька правильних відповідей.

Морфогенез рослини - зміни на клітинному рівні, які впливають на формування окремих органів та організму в цілому, включає процеси

а)

гістогенез

б)

органогенез

в)

цитогенез

г)

філогенез

26.

Розрізняють типи росту рослин

 

 

а)

 верхівковий(апікальний)

б)

 вставний (інтеркалярний)

в)

бічний (латеральний)

г)

  всі, вище перелічені

27.

Індивідуальний розвиток рослин, або онтогенез

а)

А) це сукупність перетворень рослинного організму – від зародження до природного відмирання

б)

 Б) це період від проростання до природного відмирання рослинного організму

 

в)

В)триває від зиготи до дозрівання насіння

г)

Г) це період від зиготи до цвітіння

28.

Прикладом явища позитивного фототропізму є

а)

ріст кореня під час проростання насіння вглиб ґрунту

б)

сприйняття сили земного тяжіння і ріст пагона у протилежному від неї напрямку

в)

 ріст пагонів у бік джерела світла

г)

ріст пагона у напрямку від джерела світла

29.

Збереження гомеостазу (постійності параметрів внутрішнього середовища) та створення умов для розвитку рослин (епігенезу) забезпечується

 

 

 

а)

регуляцією

б)

 розвитком

в)

ростом

г)

регенерацією

30.

За тривалістю життя розрізняють рослини

  

 

а)

 однорічні, дворічні, трирічні

б)

однорічні, вічнозелені, багаторічні

в)

однорічні, дворічні, багаторічні

г)

однорічні, багаторічні

Ключ до тесту

1. в (1 балів)
2. г (1 балів)
3. б (1 балів)
4. г (1 балів)
5. а (1 балів)
6. б (1 балів)
7. б (1 балів)
8. г (1 балів)
9. в (1 балів)
10. б (1 балів)
11. б (1 балів)
12. а (1 балів)
13. а в (2 балів)
14. а (1 балів)
15. б (1 балів)
16. г (1 балів)
17. а (1 балів)
18. б (1 балів)
19. б (1 балів)
20. б (1 балів)
21. в (1 балів)
22. в (1 балів)
23. а (1 балів)
24. в (1 балів)
25. а б в (3 балів)
26. г (1 балів)
27. а (1 балів)
28. в (1 балів)
29. а (1 балів)
30. в (1 балів)