24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

біологія 5 клас

Додано: 2 квітня
Предмет: Біологія, 5 клас
Тест виконано: 9 разів
10 запитань
Запитання 1

Розрізняють дві форми структури розгалуження. Яку з них зображено на малюнку?

варіанти відповідей

Повне розгалуження

Закінчене розгалуження

Неповне розгалуження

Неправильне розгалуження

Запитання 2

При яких значеннях х буде хибним вираз x≥10?

варіанти відповідей

10

-9

5

10,1

45

-13

Запитання 3

x=10. Чому дорівнює y після виконання оператора? 

Позначте одну правильну відповідь. 

  

 If x<0 Тhen y := x Else

       If x <= 5 Then y := x*x Else y := 2*x; 

варіанти відповідей

 y=20; 

y=100;

y=10; 

Запитання 4

Розгалуження — це...

варіанти відповідей

 алгоритмічна конструкція, що передбачає виконання певних вказівок залежно від справдження певної умови

сукупність усіх вказівок, які може виконувати даний виконавець

 алгоритмічна конструкція,призначена для організації багаторазового виконання командЗапитання 5

Величини, які можуть набувати лише одного із двох значень: істина або хибність, називаються …

варіанти відповідей

логічними

символьними

числовими

рядковими

Запитання 6

Ідентифікатор False означає …

варіанти відповідей

Змінна

Хибність

Константа

Істина

Запитання 7

Який оператор реалізує дію:Якщо А - від’ємне число, змінити його знак на протилежний.

варіанти відповідей

 If A < 0 Then A := Abs(A);

If A > 0 Then A := -A;

If A < 0 Then A := -A;

If A < 0 Then A := -A Else A := 0;

Запитання 8

Як виглядає оператор повного розгалуження у мові програмування Lazarus

варіанти відповідей

 if <> then <> else <>;

 if <> then <>;

 if <> then <> else<>

if <>then <>

Запитання 9

var x, y, z : Integer; A, B, C : Boolean; Які оператори присвоювання допустимі?

варіанти відповідей

 A := x>y;

z := x<y;

C := A Or B;

C := A + B;

Запитання 10

Розкрити дужки:  +(7а +3)

варіанти відповідей

7а + 3

-7а - 3

7а - 3

-7а +3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест