Біотехнології
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Чим займається і де застосовується біотехнологія: 

 

а)

селекція рослин;

б)

в сільському господарстві;

в)

селекція бактерій;

г)

селекція грибів;

д)

в харчовій промисловості;

е)

в легкій промисловості.

2.

На якому явищі заснована традиційна біотехнологія: 

а)

ферментація; 

б)

схрещування;

в)

фільтрація;

г)

гібридизація

3.

 Початок розвитку мікробіологічної промисловості пов'язаний з:

а)

біосинтезом пеніцилінів;

б)

створенням першої гібридної молекули ДНК in vitro ;

в)

загостренням екологічних проблем;

г)

 розвитком клітинної інженерії.

4.

Основні напрями сучасної біотехнології:

а)

клітинна інженерія;

б)

мікробіологічна промисловість;

в)

інженерна ензимологія;

г)

генна інженерія;

д)

пивоваріння та хлібопекарство;

е)

селекція рослин, тварин, мікроорганізмів.

5.

Основні галузі біотехнології за рівнем організації:

а)

нанобіотехнологія (технологія наночастинок);

б)

цитотехнологія (клітинна технологія ); 

в)

гістотехнологія ( тканинна технологія);

г)

органотехнологія (технологія окремих органів);

д)

ембріотехнологія (зародкова технологія);

е)

біотехнологія культивування організмів;

є)

біоінженерна технологія;

ж)

екосистемна технологія.

6.

Позитивні наслідки застосування біотехнологій:

а)

ліквідація дефіциту їжі й боротьба з голодом;

б)

відмова від вирощування традиційних сільськогосподарських культур;

в)

отримання сировини й енергії для промисловості;

г)

посилене використання невідновлювальних джерел енергії;

д)

 збереження здоров’я людини;

е)

вирішення екологічних проблем;

є)

зміна геномів організмів й генофонду популяцій.

7.

Негативні наслідки використання біотехнологій:

а)

зміна геномів організмів й генофонду популяцій

б)

шкідливий вплив на природу мутагенів;

в)

 втрата біосистемами здатності до саморегуляції;

г)

 підвищення рівня шкідливості мікроорганізмів;

д)

мутаційні зміни та поширення захворювань організмів;

е)

створення тварин-біореакторів.

Ключ до тесту

1. б д е (5 балів)
2. а (5 балів)
3. а (5 балів)
4. а б в г (5 балів)
5. а б в д е є (5 балів)
6. а в д е (5 балів)
7. а б в г д (5 балів)