18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Бойчукізм

Додано: 19 квітня
Предмет: Мистецтво, 11 клас
Тест виконано: 21 раз
12 запитань
Запитання 1

Бойчукізм- це художній стиль, який є синтезом ...

варіанти відповідей

Українського фольклорного мистецтва і церковного мистецтва Візантії

Мистецтва Візантії та авангарду

Реалізму, романтизму і мистецтва Візантії

Запитання 2

З яким періодом співіснував бойчукізм?

варіанти відповідей

Модернізм

Авангард

Постмодернізм

Запитання 3

Чи підпорядковувався бойчукізм нормам і стандартам соцреалізму?

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 4

На основі яких стилей базувалася школа монументального живопису М.Бойчука?

варіанти відповідей

Неовізантизм

Примітивізм

Авангард

Соцреалізм

Запитання 5

Хто був першими прихильниками творчості М.Бойчука під час його перебування у Парижі?

варіанти відповідей

К.Малевич, П.Пікассо

О.Архипенко, О.Богомазов

С.Налепінська, С.Сегно

Запитання 6

Візантійське мистецтво характеризується

варіанти відповідей

важкою стилізацією, надзвичайною виразністю ліній, використанням сталих художніх стереотипів і багатих кольорів.

використанням рослинних орнаментів, спрощенням образів, геометричних форм

реалістичним зображенням, м'якими і плавними лініями, використовувався великий спектр кольорів

Запитання 7

Соцреалізм- це термін, що закріпився у 1930-х роках в мистецтві і літературі, для якого було характерне:

варіанти відповідей

Реалістичне зображення світу

Пропаганда радянської влади

Опанування авангардних течій

Запитання 8

Примітивізм - це художній стиль, для якого характерне...

варіанти відповідей

геометричність та чіткість, простота

плавні лінії, округлі форми, акцент на кольорі

передача руху і швидкості, чіткі лінії

спрощення форм, малюнки схожі на дитячі

Запитання 9

Що таке монументальний живопис?

варіанти відповідей

Вид мистецтва, твори якого призначені для розміщення на архітектурних спорудах

Розпис ікон в релігійних спорудах

Вид мистецтва, де використовують принципи візантійського мистецтва

Запитання 10

Яка була мета бойчукістів?

варіанти відповідей

повернути традиції і звичаї Візантії, відродити іконопис

розірвати зв'язок з європейським авангардом

реформувати українське мистецтво і створити новий український народний стиль

Запитання 11

Через домінування якої теми у творах бойчукістів, їх звинуватили у пропаганді буржуазно-куркульської стихії, націоналізму й формалізму?

варіанти відповідей

Селянської теми

Теми родини

Теми кохання

Релігійної теми

Запитання 12

Дайте визначення поняттю "космополітизм"

варіанти відповідей

Відрив форми від змісту в творах мистецтва, надання провідного значення формі або окремим її елементам.

Вона надає пріоритетне значення загально-людським цінностям і другорядне – національним проблемам.

ідеологія і напрямок політики, базовим принципом яких є теза про цінність нації як найвищої форми суспільної єдності та її первинності в державотворчому процесі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест