Будьмо громадянами
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Найвищою цінністю демократичного суспільства є

а)

влада

б)

людина

в)

символи

г)

держава

2.

Суспільний устрій, коли основні питання громадського життя вирішували збори громадян, виник у містах-державах

а)

Римської імперії

б)

Китаю

в)

Індії

г)

Давньої Греції

3.

Форма політичної організації суспільства, що характеризується участю народу в управлінні державою-це...

а)

монархія

б)

аристократія

в)

демократія

г)

анархія

4.

Кого можна вважати громадянином держави?

а)

Особу, що належить до постійного населення держави, користується її правами та виконує обов’язки

б)

Того, хто поєднує власні інтереси з громадськими, служить Батьківщині

в)

Особу, що перетнула кордон держави й виконує її закони

5.

Мораль громадянського суспільства називають

а)

альтруїстичною

б)

гуманістичною

в)

демократичною

6.

Громадянське суспільство-

а)

такий суспільний устрій, за якого регламентовано всі суспільні та приватні сфери життя людини-громадянина , не визнано автономії від держави недержавних сфер людської діяльності

б)

такий суспільний устрій, за якого створено мережу добровільних об’єднань  задля вираження, задоволення й захисту інтересів різних груп населення і в якому прагнуть до побудови моральних відносин між усіма громадянами країни. 

7.

Свобода волі-це...

а)

можливість діяти без заборон у якій-небудь галузі

б)

право людини втілювати мрії і задуми, створюючи щось нове, оригінальне, таке, чого не існувало раніше

в)

можливість самостійно обирати власні цілі, наміри, спосіб дії, керуючись моральними настановами й цінностями

8.

Реалізувати себе - означає зробити реальністю, всебічно розвинути всі свої здібності й можливості, досягти успіху. Яка людина може стати успішною?

а)

активна

б)

улеслива

в)

цілеспрямована

г)

наполеглива

д)

працьовита

9.

Офіційний документ, у якому проголошено певні принципи та положення, називається...

а)

постановою

б)

декларацією

в)

наказом

г)

угодою

10.

Можливості людини мати певні матеріальні, культурні і духовні блага, необхідні їй для нормального життя та розвитку-це...

а)

права людини

б)

обов’язки людини

в)

правила життя

г)

вимоги держави

11.

 ООН було складено й проголошено спеціальну Декларацію прав дитини і ухвалено міжнародну Конвенцію про права дитини  в таких роках відповідно

а)

1941 р., 1950 р.

б)

1959 р.,1989 р.

в)

1945 р., 1991 р.

12.

Чи існують права без обов’язків?

а)

так

б)

ні

13.

Справедливими називають такі людські відносини, дії, вчинки,

а)

які відповідають запитам і потребам більшості населення

б)

які відповідають правилам, встановленим певною групою людей

в)

 які відповідають морально-етичним і правовим нормам демократичного суспільства

14.

Соціальна різноманітність - ознака суспільства, яке складається з

а)

творчих у різних галузях людей

б)

 неоднакових, не схожих одна на одну осіб.

в)

з багатих та бідних людей

15.

Що є основою розуміння справедливості?

а)

Рівними є лише ті люди, які дотримуються моральних норм, є чесними громадянами держави

б)

Рівними є всі люди, які працюють, сплачують податки, яким виповнилось 18 років

в)

Всі люди є рівними в правах незалежно від віку, статі, кольору шкіри, зовнішнього вигляду, стану здоров’я, фізичних і духовних можливостей.

16.

Хто ухвалює норми права?

а)

державні органи

б)

політичні партії

в)

демократичне суспільство

г)

уряд держави

17.

У яких документах викладено норми права?

а)

постановах

б)

наказах

в)

законах

г)

угодах

18.

Чи можуть діти висловлювати свою громадянську позицію?

а)

так

б)

ні

19.

 Правилами співжиття різних народів у багатонаціональній демократичній державі, необхідними для того, щоб наша держава розвивалась і квітла, є

а)

дотримуватися рівних прав і визнавати цінність культури всіх народів, що мешкають в Україні;

б)

 байдуже ставитись до культури своїх сусідів

в)

співпрацювати, допомагати в інтересах розвитку країни

г)

обмінюватися поглядами, досвідом, ідеями з представниками інших народів

д)

досягати домовленостей, приймаючи спільні рішення

20.

Які дії або вчинки можна вважати патріотичними?

а)

знати і вивчати державну мову, поважати культуру інших народів

б)

дбати про власний добробут, не сплачувати податки

в)

приносити користь державі, захищати її інтереси

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. г (1 балів)
3. в (1 балів)
4. а б (2 балів)
5. б (5 балів)
6. б (1 балів)
7. в (1 балів)
8. а в г д (4 балів)
9. б (1 балів)
10. а (1 балів)
11. б (1 балів)
12. б (1 балів)
13. в (1 балів)
14. б (1 балів)
15. в (1 балів)
16. а (1 балів)
17. в (1 балів)
18. а (1 балів)
19. а в г д (4 балів)
20. а в (2 балів)