Будова атома. Електричні заряди

Додано: 8 квітня
Предмет: Природничі науки, 5 клас
Тест виконано: 62 рази
12 запитань
Запитання 1

Історики вважають, що дослідженню електричних явищ поклали початок спостереження за ...

варіанти відповідей

алмазом

бурштином

кришталем

пластиком

Запитання 2

Після розчісування пласмасовий гребінець здатний притягувати до себе...

варіанти відповідей

пилинки

тваринки

автомобіль

людину

Запитання 3

У центрі атома ...

варіанти відповідей

міститься електрон, навколо якого обертаються атомні ядра

міститься ядро, навколо якого обертаються електрони

розміщене ядро, що складається з нейтронів

немає нічого

Запитання 4

Електрон має ...

варіанти відповідей

негативний електричний заряд

має позитивний електричний заряд

не має електричного заряду

є електрично нейтральною частинкою

Запитання 5

Нейтрони ...

варіанти відповідей

є позитивно зарядженими частками

не входять до складу атома

мають негативний заряд

є електрично нейтральними

Запитання 6

В електрично нейтральному атомі

варіанти відповідей

кількість електронів дорівнює кількості нейтронів

кількість нейтронів дорівнює кількості протонів

кількість електронів дорівнює кількості протонів

немає електронів

Запитання 7

Якщо атом отримує зайві електрони, то він...

варіанти відповідей

перестає існувати

стає електрично нейтральним

набуває негативного заряду

набуває позитивного заряду

Запитання 8

Унаслідок електризації тертям ...

варіанти відповідей

обидва тіла набувають позитивних електричних зарядів

обидва тіла набувають негативних електричних зарядів

обидва тіла набувають електричних зарядів різних знаків

електричного заряду набуває лише одне з двох тіл

Запитання 9

Фізичні тіла, що мають електричн ізаряди різних знаків ...

варіанти відповідей

відштовхуються одне від одного

електрично не взаємодіють

притягуються

залежно від деяких факторів або притягуються. або відштовхуються

Запитання 10

Якщо електрично нейтральний атом втрачає один або кілька електронів, то він ...

варіанти відповідей

стає позитивно зарядженим

стає негативно зарядженим

залишається електрично нейтральним

перестає існувати

Запитання 11

Яке твердження є правильним?

варіанти відповідей

Залізо - це ізолятор (діелектрик)

Наданий гумовій кульці електричний заряд не залишається на місці його винекнення, а поширюється по всій поверхні.

Якщо два електричні заряди відштовхується одне від одного, то можна сказати, що обидва тіла мають заряди однакових знаків: ці тіла заряджені або позитивно, або негативно

Лише негативні електричні заряди є джерелом електричного поля.

Запитання 12

Обери хибне твердження

варіанти відповідей

Електрон - це частка, що має негативний електричний заряд

Під час електризації тертям зарядів набувають обидва тіла : те, що натирають, і те, яким натирають.

У фізичному тілі, що складається з будь-якої речовини, електричний заряд поширюється по всій поверхні.

Електризація через вплив призводить до перерозподілу заряядів у межах тіла, сумарний заряд тіла при цьому залишається незмінним.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест