Будова і еволюція Всесвіту

Додано: 18 лютого
Предмет: Астрономія, 11 клас
20 запитань
Запитання 1

Що означає в астрономії термін "Великий вибух"?

варіанти відповідей

зіткнення галактик

вибух ядра галактики

момент, коли почалося розширення космічного простору

вибух нової зорі

момент, коли утворилися галактики

Запитання 2

Коли стався "Великий вибух"

варіанти відповідей

1 000 000 років до н.е.

15 000 000 000 років до н.е

2000 років тому

1000 років тому

2020 років тому

Запитання 3

Як називається початковий момент при зародженні Всесвіту, коли густина і температура матерії сягали надзвичайно великих значень?

варіанти відповідей

астролябія

реліктове випромінювання

сингулярність

гномон

Анізотропія

Запитання 4

Чи можна визначити місце Великого вибуху? Якщо так, то воно розташоване:

варіанти відповідей

У центрі Всесвіту

скупченні галактик у сузір'ї Діви

конкретного місця не існує, воно скрізь тому, що Галактики не летять відносно решти Всесвіту, адже сам простір теж розширюється

ядрі нашої Галактики

Запитання 5

Як називаються кванти світла, які утворилися 15 млрд років тому, відділилися від елементарних частинок і почали самостійне поширення у Всесвіті?

варіанти відповідей

астролябія

квадрант

сингулярність

реліктове випромінювання

Анізотропія

Запитання 6

Всесвіт називають відкритим, якщо

варіанти відповідей

він не має межі у просторі і може існувати вічно, поступоаво перетворюючись на ніщо.

він не має межі у просторі, але має початок і кінець у часі

такого терміну не існує

Запитання 7

Всесвіт називають закритим, якщо

варіанти відповідей

він не має межі у просторі і може існувати вічно, поступоаво перетворюючись на ніщо.

він не має межі у просторі, але має початок і кінець у часі

такого терміну не існує

Запитання 8

Що таке СВМЧ?

варіанти відповідей

новий клас елементарних частинок- Сильно Взаємодіючі Масивні Частинки

новий клас елементарних частинок - Слабко Взаємодіючі Масивні Частинки

новий клас елементарних частинок - Середньо Взаємодіючі Мікроскопічні Частинки

Запитання 9

Передбачив існування гарячого раннього Всесвіту ще 75 років тому наш співвітчизник (а потім вчений США) ..., але зарестрували ці реліктові електромагнітні хвилі тільки в ... році 

варіанти відповідей

О. Смакула, 1965

Дж. Гамов, 1965

Дж. Гамов, 1955

Дж. Гамов, 1960

Запитання 10

В основу сучасної астрономічної картини світу щодо еволюції Всесвіту покладено модель...

варіанти відповідей

зоряного Всесвіту

гарячого Всесвіту

холодного Всесвіту

глибинного Всесвіту

Запитання 11

Розділ астрономії, в якому вивчають Всесвіт як ціле - це...; суперечності, які виникають у вічному і безмежному Всесвіті - це ...

варіанти відповідей

космологія, космологічні гіпотези

космологія, космологічні парадокси

астрометрія, космологічні парадокси

космологія, астрофізичні парадокси

Запитання 12

Існують ... найбільш відомі космологічні парадокси:

варіанти відповідей

три, фотометричний, гравітаційний та "теплової смерті" Всесвіту

три, фотометричний, гравітаційний та "теплової смерті" Галактики

два, фотометричний, гравітаційний та "теплової смерті" Всесвіту

три, геометричний, гравітаційний та "теплової смерті" Всесвіту

Запитання 13

Фотометричний парадокс був сформульований у ...р. швейцарським астрономом ... та доповнений у ... р. німецьким астрономом ...

варіанти відповідей

1744, Ж. Шезо, 1826, І. Кеплером

1744, І. Ольберсом, 1826, Ж. Шезо

1826, Ж. Шезо, 1744, І. Ольберсом

1744, Ж. Шезо, 1826, І. Ольберсом

Запитання 14

Всесвіт може бути безмежним, але ...;

в одновимірному просторі - це ... або інша замкнута крива;

у двовимірному просторі - це поверхня ...;

ми живемо у ... просторі

варіанти відповідей

скінченним, еліпс, сфери, тривимірному

нескінченним, коло, сфери, тривимірному

скінченним, коло, сфери, тривимірному

скінченним, коло, конуса, двовимірному

Запитання 15

Першу навколосвітню подорож здійснив ..., який довів, що поверхня ... є замкнутим ... простором

варіанти відповідей

Миклухо-Маклай, Землі, двовимірним

Магелан, Сонця, двовимірним

Магелан, Землі, тривимірним

Магелан, Землі, двовимірним

Запитання 16

Згідно теорії ... Всесвіт одвічно перебуває в рівноважному ... стані, але за законом ... то в одному, то в іншому його місці відбуваються відхилення від цього стану

варіанти відповідей

Больцмана, ізотермічному, Ньютона

Больцмана, ізотермічному, випадку

Больцмана, ізобарному, випадку

Ольберса, ізотермічному, випадку

Запитання 17

Що означає в астрономії термін Великий Вибух

варіанти відповідей

Момент, коли утворилися галактики

Вибух нової зорі

Момент, коли почалося розширення космічного простору

Вибух ядра галактики

Запитання 18

Що означає термін в астрономії "реліктове випромінювання"?

варіанти відповідей

Електромагнітні хвилі, які уворились в еру випромінювання, ще до винекнення зір і галактик

Загадкове випромінювання

Випромінювання, від якого загинули реліктові тварини

Випромінювання, від якого загинули реліктові рослини папороті

Запитання 19

Флуктуаційна гіпотеза ..., яку він сформулював у ... р., спростовує висновок про ... смерть Всесвіту

варіанти відповідей

Ж Шезо, 1872, теплову

Л. Больцмана, 1872, теплову

Л. Больцмана, 1862, теплову

Л. Больцмана, 1872, механічну

Запитання 20

"У нескінченному Всесвіті з евклідовою ... і ненульовою середньою густиною речовини гравітаційний потенціал усюди набуває нескінченних значень" - це ... парадокс - проблема, що виникає із класичної теорії ...

варіанти відповідей

геометрією, гравітаційний, тяжіння

астрономією, гравітаційний, тяжіння

геометрією, електричний, тяжіння

геометрією, гравітаційний, тертя

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест