Будова речовини

Додано: 31 жовтня 2020
Предмет: Природознавство, 5 клас
15 запитань
Запитання 1

Підтвердженням безперервного та хаотичного руху частинок є...

варіанти відповідей

броунівський рух

дифузія

зміна температури тіла

існування твердого, рідкого та газоподібного станів речовини

Запитання 2

дифузія відбувається...

варіанти відповідей

тільки в газах

тільки в рідинах

тільки в твердих тілах

в усіх агрегатних станах речовини

Запитання 3

дифузія - це...


варіанти відповідей

взаємне проникнення речовин, що контактують, внаслідок примусового перемішування

взаємне проникнення речовин, що контактують, внаслідок теплового руху їхніх частинок

процес перерозподілу концентрації частинок речовини в просторі в результаті теплового руху

хаотичний рух частинок речовини

Запитання 4

Розрізняють два види матерії

варіанти відповідей

Електромагнітне поле та гравітаційне поле

матеріальна та нематеріальна

речовина та поле

речовина та гравітація

Запитання 5

Речовина - це...

варіанти відповідей

усе, що існує у природі

вид матерії, з якого складаються об'єкти неживої природи

вид матерії, з якого складаються організми

вид матерії, з якого складаються фізичні тіла

Запитання 6

Прикладом броунівського руху є...

варіанти відповідей

розчинення речовин у воді

рух квіткового пилку в краплі води

поширення запахів

утворення вітру

Запитання 7

Поширення запахів у газовому середовищі відбувається завдяки...

варіанти відповідей

дифузії

переміщенню повітряних мас

броунівському руху

притяганню між частинками

Запитання 8

В сучасній науці виділяють...

варіанти відповідей

три види матерії: гази, рідини, тверді тіла

три види матерії: речовину, поле, нематеріальне

два види матерії: матеріальне, нематеріальне

два види матерії: речовину, поле

Запитання 9

Якщо температура речовини зменшується, то швидкість протікання дифузії...

варіанти відповідей

зменшується

збільшується

залишається незмінною

Запитання 10

Дифузія у твердих речовинах...

варіанти відповідей

не відбувається

відбувається швидше, ніж у газах та рідинах

відбувається швидше, ніж у газах та повільніше, ніж у рідинах

відбувається повільніше, ніж у газах та рідинах

відбувається з такою ж швидкістю як у газах та рідинах

Запитання 11

В якому рядку перелічено лише речовини?

варіанти відповідей

дерево, деревина, дошка

вода, лід, сніжинка

повітря, скло, метал

сіль, цукор, склянка

Запитання 12

Броунівський рух можна спостерігати...

варіанти відповідей

в газах

в рідинах

в твердих тілах

в будь-якій речовині

Запитання 13

Причиною броунівського руху є ...

варіанти відповідей

наявність течій у рідині чи газі

безперервний хаотичний рух частинок середовища

зміна температури середовища

наявність проміжків між частинками речовини

Запитання 14

Внаслідок збільшення температури речовини...

варіанти відповідей

швидкість руху її частинок збільшується

швидкість руху її частинок зменшується

швидкість руху її частинок не змінюється

Запитання 15

Фізична величина, що дорівнює кількості частинок в одиниці об'єму

варіанти відповідей

концентрація

дифузія

насиченість

інтенсивність

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест