бухоблік: документація

Додано: 8 листопада
Предмет:
Тест виконано: 1 раз
14 запитань
Запитання 1

Який документ визначає порядок створення, прийняття і відображення в бухобліку, зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської звітності підприємств?

варіанти відповідей

Положення про документальне забезпечення записів у БО

ЗУ Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні

План рахунків бухгалтерського обліку

Інструкція про порядок проведення інвентаризації

Запитання 2

Документація -

варіанти відповідей

це спосіб оформлення господарських операцій відповідними документами

це рух документів від створення до передачі в архів

це письмове свідоцтво, що дає право на здійснення операції

це нотаріальне засвідчення документів

Запитання 3

Значення документації:

варіанти відповідей

На наявності правильно оформлених документів ґрунтується весь БО, документація є його фундаментом і першою ланкою

Документація виступає засобом збереження майна підприємства (оборотних та необоротних активів, грошових коштів тощо)

На підставі первинних документів здійснюють попередній, поточний та наступний контроль

всі відповіді правильні

Запитання 4

Як класифікують документи за призначенням?

варіанти відповідей

кадрові, організаційні, розпорядчі, облікові, договірні

вхідні, вихідні, внутрішні

термінові, звичайні безстрокові

планові, позапланові

Запитання 5

Під бухгалтерським документом розуміють

варіанти відповідей

належним чином складений і оформлений діловий папір, який письмово підтверджує право здійснення або реально здійснену господарську операцію, містить її ознаки і показники, що підлягають відображено в обліку

аркуш паперу формату А4

аркуш паперу з постійними реквізитами

усі відповіді правильні

Запитання 6

Чи дозволяються виправлення в банківських документах?

варіанти відповідей

ні

так

тільки коректурним способом

тільки способом червоного сторно

Запитання 7

Назвіть метод виправлення помилки

варіанти відповідей

червоне сторно

додатковий запис

коректурний

обкреслення

Запитання 8

Реквізит - це

варіанти відповідей

елемент документу

берег документу

бланк документу

робоча площа документу

Запитання 9

Реквізити поділяють на

варіанти відповідей

основні і розпорядчі

основні і допоміжні

внутрішні і зовнішні

основні і змінні

Запитання 10

Реквізити поділяють на

варіанти відповідей

планові і позапланові

повні і часткові

термінові і безстрокові

постійні і змінні

Запитання 11

Відповідальність за своєчасне та якісне складання документів, передачу їх у встановлені терміни для відображення їх у БО, за достовірність даних, наведених у документах, несуть

варіанти відповідей

особи, що склали документ

особи, що підписали документ

особи, що підшили документ

особи, що бачили документ

Запитання 12

Опрацювати документ значить:

варіанти відповідей

проставити кореспондуючі рахунки

перевірити суми

підшити документ у справу

передати документ одержувачу

Запитання 13

Бланк документу - це

варіанти відповідей

проект документу

аркуш паперу зі змінними реквізитами

підписаний керівником документ

аркуш паперу з постіними реквізитами

Запитання 14

Не підписаний документ керівником називають

варіанти відповідей

проект документу

бланк документу

штамп документу

звіт

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест