Частини мови
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Іменники позначають

а)

назву предмета

б)

ознаку предмета

в)

дію предмета

2.

Дієслова позначають

а)

назву предмета

б)

ознаку предмета

в)

дію предмета

3.

Прикметники позначають

а)

назву предмета

б)

ознаку предмета

в)

дію предмета

4.

Іменники відповідають на запитання

а)

хто?

б)

який?

в)

що робить?

г)

яка?

д)

що?

е)

що зробив?

5.

Прикметники відповідають на запитання

а)

хто?

б)

який?

в)

що робить?

г)

яка?

д)

що?

е)

що зробив?

6.

Дієслова відповідають на запитання

а)

хто?

б)

який?

в)

що робить?

г)

яка?

д)

що?

е)

що зробив?

7.

Знайди іменники в реченні:

Руденька білочка знайшла білий гриб.

а)

Руденька

б)

білочка

в)

знайшла

г)

білий

д)

гриб.

8.

Знайди прикметники в реченні:

Руденька білочка знайшла білий гриб.

а)

Руденька

б)

білочка

в)

знайшла

г)

білий

д)

гриб.

9.

Знайди дієслово в реченні:

Руденька білочка знайшла білий гриб.

а)

Руденька

б)

білочка

в)

знайшла

г)

білий

д)

гриб.

Ключ до тесту

1. а (5 балів)
2. в (5 балів)
3. б (5 балів)
4. а д (5 балів)
5. б г (5 балів)
6. в е (5 балів)
7. б д (5 балів)
8. а г (5 балів)
9. в (5 балів)