Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Частка

Додано: 5 квітня 2019
Предмет: Українська мова, 7 клас
Тест виконано: 652 рази
6 запитань
Запитання 1

Частки належать до…

варіанти відповідей

самостійних частин мови

службових частин мови

своєрідних, як вигук, слів

не належить до жодної

Запитання 2

Частка як службова частина мови

варіанти відповідей

не має лексичного значення, членом речення не буває, є незмінною частиною мови

має лексичне значення, виступає одним із другорядних членів речення

є незмінною частиною мови

не має лексичного значення, є незмінною частиною мови, виступає членом лише простого речення

Запитання 3

За своїм значенням і роллю в реченні частки поділяються на

варіанти відповідей

формотворчі, заперечні, модальні

заперечні, модальні, сурядні

формотворчі, непохідні, модальні

сурядні і підрядні

Запитання 4

Окремо пишуться

варіанти відповідей

модальні частки бо, но, то, от, таки, якщо стоять безпосередньо після слова, до якого належать

частки аби, де, ані, чи, що, як із займенниками, прислівниками та іншими частинами мови

формотворчі, заперечні частки, частки, що складаються з двох слів

усі частки

Запитання 5

Частку НЕ пишемо окремо

варіанти відповідей

з усіма формами дієслова, крім дієприкметника, з числівниками, займенниками, прийменниками

зі словами, які у сполученні з не є антонімом до слова без не

з дієприкметниками, що не мають залежних слів і в реченні виступають означенням

з усіма частинами мови

Запитання 6

Частку НЕ пишемо разом

варіанти відповідей

зі словами, які без не не вживаються, у префіксі недо- зі значенням неповної дії

з дієприкметниками, що мають залежні слова або в реченні виконують роль присудка

з іменниками, прикметниками, прислівниками, якщо є протиставлення

з усіма частинами мови

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест