Частка

Додано: 15 березня 2020
Предмет: Українська мова, 7 клас
Тест виконано: 5 разів
6 запитань
Запитання 1

1. Частка – це службова частина мови, яка

варіанти відповідей

а) надає  реченню або окремим його членам певних відтінків значення або служить для утворення окремих граматичних форм;

б) виражає залежність іменника, числівника, займенника від інших слів у словосполученні й у реченні;

в) вживається для зв’язку однорідних членів та частин складного речення і виражає смислові зв’язки між ними.

Запитання 2

2. За значенням і вживанням частки поділяються на

варіанти відповідей

а) похідні  й непохідні;

б) сурядні й підрядні;

в) модальні, заперечні, формотворчі.

Запитання 3

3.Форми умовного способу дієслова утворюються за допомогою частки

варіанти відповідей

а) нехай;

б) навіть;

в) би (б).

Запитання 4

4. За допомогою часток  хай,  нехай утворюються форми

варіанти відповідей

а) дійсного способу дієслова;

б) умовного способу дієслова;

в) наказового способу.

Запитання 5

5. Через дефіс пишуться зі словами частки:

варіанти відповідей

а) най, як-, що-;

б) бо, но, то, от, таки;

в) би (б), хай (нехай), же (ж)

Запитання 6

6. Окремо із словом частка не пишеться в такому реченні:

варіанти відповідей

а) У (не)ряхи та непряхи (не)ма доброї рубахи.(Нар.творч.);

б)  Годує (не)піч, а піт. (Нар.творч.

в) (Не)зв’язаний сніп – солома. (Нар.творч.)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест