Числівник
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Позначте рядок, в якому всі слова—числівники.

а)

п'ять, третього, п'ятірка, двадцять вісім

б)

шостий, триповерховий, восьмий, троє

в)

чотирма, шести, восьмого, одинадцятеро

г)

половина, два, одиниця, четверо

2.

Позначте рядок, у якому всі слова—кількісні числівники.

а)

два, одна сьома, тисяча, третій

б)

двадцять, чотири, дванадцять, двісті

в)

шестеро, десятий, тридцять сім, дві п'ятих

г)

сім, сьомий, двоє, тридцять

3.

Позначте рядок, у якому всі слова—порядкові числівники

а)

восьмеро, четвертий, сьомого, тринадцятий

б)

третій, трійка, сімнадцятий, троє

в)

дев'ятій, першого, двадцять шостим, сімнадцятий

г)

восьма, п'яти, шість, сотий

4.

З яким іменником можна поєднати збірний числівник троє

а)

дівчина

б)

стіл

в)

ножиці

г)

парта

5.

Знайдіть рядок, де всі числівники прості

а)

тринадцять, один, двісті, шість

б)

шестеро, сто, вісім, три

в)

п'ятсот, тридцять один, два, семеро

г)

вісімнадцятого, триста, чотири, десять

6.

Укажіть рядок, у якому всі відмінкові форми кількісних чис­лівників записано правильно

а)

сьомистами тридцятьма шістьма гривнями, шестистам ві­сімдесяти трьом автомобілям

б)

ста сімдесяти п’яти кораблям, двумстам п’ятдесяти дев’яти учням

в)

дев'яностам хлопцям, чотирнадцятьох дівчат

г)

 трьомастами сорока трьома кілограмами, двомастами вісімдесятьма чотирма сторінками

7.

Укажіть рядок, у якому всі відмінкові форми по­рядкових числівників записано правильно

а)

на п'ятисот тридцять шостому, двадцять першого

б)

сімдесят третім, чотирьохста двадцять сьомий       

в)

двомстам п’ятдесят дев’ятому,

тридцять дев’ятому

г)

тридцять восьмому, сорок п’ятим    

8.

Укажіть рядок числівників, які змінюються лише за відмін­ками.

а)

одинадцятий, п'ять, дев’яносто три

б)

сімдесят два, сорок чотири, шість тисяч триста

в)

чотириста вісім, сто другий, шістнадцять

г)

сорок один, трьохтисячний, дев’ятсот один

9.

Числівники за значенням поділяються на:

а)

назви істот і неістот

б)

прості й складні

в)

кількісні й порядкові

г)

якісні, відносні й присвійні

10.

Укажіть рядок числівників, кожен з яких пишеться як одне СЛОВО.

 

а)

десяти/тисячний, шести/мільйонний, триста/двадцятий

б)

триста/сьомий, дев'яти/тисячний, шістсот/п'ятий

в)

п'яти/сотий, тридцяти/тисячний, шести/мільйонний

г)

Шістсот/дев'яностий, три/мільярдний сімсот/десятий

11.

Позначте рядок, усі числівники в якому пишуться з м'яким знаком

а)

вос..мисот, чотир..ма, шістнадцят..ох

б)

п'ят..десят, с..омий, шіст..,

в)

шіст..ма, тридцят.., п'ятнад..цятий

г)

чотир..ох, п'ят..мастами, тр..ома

12.

Позначте рядок, у якому числівник є присудком

а)

Із дев'яноста голок сокири не склеїш

б)

Як правило, кількість малят у зайців і диких кабанів — дванадцять

в)

Двоє третього не чекають

г)

Сім п'ятниць на тиждень

Ключ до тесту

1. в (1 балів)
2. б (1 балів)
3. в (1 балів)
4. в (1 балів)
5. б (1 балів)
6. г (1 балів)
7. г (1 балів)
8. б (1 балів)
9. в (1 балів)
10. в (1 балів)
11. г (1 балів)
12. б (1 балів)