Числівник

Додано: 12 листопада 2020
Предмет: Українська мова, 6 клас
Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

НЕПРАВИЛЬНО узгоджено іменник із числівником у словосполученні

варіанти відповідей

чотири помідори

три місяці

сорок три грама

сто чотири зошити

два тижні

Запитання 2

НЕПРАВИЛЬНО узгоджено іменник із числівником у словосполученні

варіанти відповідей

п'ятеро товаришів

четверо саней

семеро кошенят

троє вікон

двоє подруг

Запитання 3

Літеру й на місці пропуску потрібно писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

баталь..он, л..одовиковий, кра..овий, кур..оз

зна..омий, ра..онний, бул..он, Корол..ов

га..овий, чотир..ох, ..огурт, ма..ор

міль..он, медаль..он, Солов..ов, сер..озний

во..овничий, Анатолі..ович, рол..овий, бо..овий

Запитання 4

Знак м'якшення на місці пропуску потрібно писати в усіх числівниках варіанта

варіанти відповідей

сімдесят..ма, чотирнадцят.., сім..сот

чотир..ох, шістдесят..ма, кіл..кадесят

вісім..надцяти, шіст.., тр..ома

шістдесят..ом, дванадцят.., чотир..ма

тридцят.., дев'ят..мастами, сім..надцятьом

Запитання 5

Збірним є числівник

варіанти відповідей

вісімнадцятий

сотий

кільканадцять

двійко

одинадцять

Запитання 6

Допущено помилку у відмінюванні числівника у варіанті

варіанти відповідей

двохсот семи

восьмисот сімох

ста сорока трьома

дев'яноста вісьмома

восьмидесятьом двом

Запитання 7

Правильною є відмінкова форма числівника у варіанті

варіанти відповідей

стома сороками трьома

двохстам семидесяти шести

шістьмастами двадцятьма сьома

трьомастома двадцятьма чотирьома

п'ятистам дев'яноста двум

Запитання 8

Правильну відмінкову форму числівника шістсот сорок сім наведено в рядку

варіанти відповідей

Д. в. шестистам сорокам сімом

Р. в. шестиста сорока сімох

М. в. (на) шестистах сорока семи

Зн. в. шістсот сорока семи

Ор. в. шестистами сорока сьома

Запитання 9

Правильною є відмінкова форма числівника у варіанті

варіанти відповідей

п'ятистами сімдесятьма трьома

сто вісімдесятьом шістьом

двомастами п'ятдесятьма сьома

вісьмастами шістдесятьма чотирьома

двохсот дев'яносто п'ятьох

Запитання 10

Правильну відмінкову форму числівника сімсот дев'яносто п'ять наведено в рядку

варіанти відповідей

Р. в. семи сотень дев'яноста п'яти

Д. в. семистам дев'яносто п'яти

Зн. в. сімсот дев'яноста п'ять

Ор. в. семистами дев'яноста п'яти

М. в. (на) семистах дев'яноста п'яти

Запитання 11

Складений підмет ужито в реченні

варіанти відповідей

Дощ і чорнобривці пахнуть осінню.

Три шляхи широкії докупи зійшлися.

Ліс стояв розхристаний, спустошений і дикий.

Раділи і садок, і поле, і долина.

Семеро одного не ждуть.

Запитання 12

На третій склад падає наголос у всіх словах, ОКРІМ

варіанти відповідей

чотирнадцять

середина

сімдесят

кілометр

одинадцять

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест