Чотирикутники
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Чотирикутник -це геометрична фігура, яка...

а)

складається з точок і відрізків

б)

складається з 4 точок і 4 відрізків

в)

складається з 4 точок, 3 з яких не лежать на одній прямій і 4 відрізків, які послідовно з'єднують ці точки

2.

ABCD - паралелограм. Знайдіть правильну відповідь

а)

АВ і ВС протилежні сторони

б)

Точка перетину діагоналей ділить їх пополам

в)

діагоналі рівні

г)

діагоналі є бісектрисами кутів паралелограма

3.

Знайти трапецію

а)
б)
в)
г)
д)
4.

Бісектриса паралелограма

а)

ділить його на 2 рівних трикутники

б)

ділить його пополам

в)

віддтинає від нього рівнобедренний трикутник

г)

віддтинає від нього рівносторонній трикутник

5.

Виберіть правильне твердження

а)

якщо у паралелограма всі кути рівні, то він квадрат

б)

якщо у паралелограма рівні діагоналі, то він прямокутник

в)

якщо у паралелограма діагоналі взаємноперепендикулярні і є бісектрисами кутів, то він ромб

Ключ до тесту

1. в (5 балів)
2. б (5 балів)
3. б (5 балів)
4. в (5 балів)
5. в (5 балів)