ціуаваі
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

уіе

а)

явп

б)

явпвча

в)

ячва

г)

ячвачвачвам

Ключ до тесту

1. а (5 балів)