Цивілізаційна спадщина Стародавнього світу

Додано: 21 червня 2020
Предмет: Всесвітня історія, 7 клас
Тест виконано: 69 разів
16 запитань
Запитання 1

Вставте пропущені слова. Історія Стародавнього світу - частина ... історії, яка вивчає... період у минулому людства. Вона охоплює період від ... первісних людей ( 2,5 млн. років тому) до... Римської імперії ( 476р.). Це ... і ...період в історії людства.

варіанти відповідей

найдовший

поява

найдавніший

падіння

всесвітня

перший

другий

Запитання 2

У якому столітті занепала Римська імперія?

варіанти відповідей

V ст.

ІV ст.

VІ ст.

Запитання 3

Перехід до цивілізації спочатку відбувся в:

варіанти відповідей

Єгипті

Передній Азії

Центральній Європі

Запитання 4

Продовжіть речення: Цивілізація - це:

варіанти відповідей

рівень розвитку матеріальної та духовної культури, досягнутий суспільством на певному істритчному етапі

суспільство, яке протягом певного періоду й на певній території відрізняється особливими рисами в економіці

суспільство, яке протягом певного періоду й на певній території відрізняється особливими рисами в культурі

суспільство, яке протягом певного періоду й на певній території відрізняється особливими рисами в суспільному устрої

Запитання 5

Де виникли найдавніші на земній кулі держави?

варіанти відповідей

Африці

Передній Азії

Південній Азії

Північній Європі

Запитання 6

Виберіть найважливіші винаходи і відкриття первісних людей:

варіанти відповідей

вогонь

лук і стріла

папір

кераміка

Запитання 7

Чи правильне твердження. Періодизація історії людства - умовний поділ людства на певні хронологічні періоди.

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 8

Історія первісного суспільства розпочинається з появою

варіанти відповідей

людини

вогню

знарядь праці

Запитання 9

Продовжи речення. Людина виділилася зі світу тварин тоді, коли

варіанти відповідей

почала виготовляти знаряддя праці

почала застосовувати знаряддя праці

винайшла вогонь

Запитання 10

Виберіть види історичних джерел:

варіанти відповідей

писемні

речові

зображувальні

етнографічні

археологічні

Запитання 11

Яка країна є батьківщиною демократії?

варіанти відповідей

Греція

Китай

Індія

Запитання 12

Розвитку ремесел сприяв:

варіанти відповідей

кочовий спосіб життя

осілий спосіб життя

Запитання 13

Основною рисою, яка відрізняла людину від тварин було вміння:

варіанти відповідей

виготовляти знаряддя праці

ліпити посуд

прясти і ткати

Запитання 14

Перші кам'яні знаряддя праці, на думку археологів, з'явилися близько:

варіанти відповідей

2,5 млн. років

3,5 млн. років

1,5 млн. років

Запитання 15

Як свідчать сучасні дослідження, розселення сучасної людини розпочалося з:

варіанти відповідей

Передньої Азії

Єгипту

Південної Азії

Запитання 16

Учені виокремлюють основні історичні періоди, що їх пройшло людство:

варіанти відповідей

І період - історія Стародавнього світу: від появи перших людей - до кінця V століття

ІІ період - історія Середніх віків - ( кінець V століття - до кінця XV cтоліття)

ІІІ період - історія Нового часу - ( з кінця XV - XІX cтоліття)

ІV - період - Новітня історія ( XX ст. - до наших днів)

V - період - історія України ( з найдавніших часів і до наших днів)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест