Cтруктура Періодичної Системи
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Періодична система - це таблиця, яка складається з:

а)

клітинок

б)

стовпчиків

в)

періодів

г)

груп

д)

комірок

е)

лінійок

2.

Періодична система складається з ..... груп

а)

10

б)

12

в)

8

г)

9

3.

У Періодичній системі ...... періодів.

а)

8

б)

10

в)

6

г)

7

4.

Групи у Періодичній системі є:

а)

основні

б)

радикальні

в)

побічні

г)

головні

5.

Періоди Періодичноі системи поділяють на:

а)

середні

б)

малі

в)

центральні

г)

великі

6.

До елементів головних підгруп великих періодів належать:

а)

К

б)

О

в)

Ва

г)

Р

7.

До елементів побічних підгруп великих періодів належать:

а)

Со

б)

В

в)

Те

г)

Мо

8.

До елементів головних підгруп малих періодів належать:

а)

В

б)

Р

в)

Са

г)

Ве

9.

Вкажіть елементи V групи Періодичноі системи:

а)

Fr

б)

As

в)

Nb

г)

Bi

10.

Що вказує на найвищу валентність хімічних елементів?

а)

порядковий номер хімічного елемента у Періодичній системі

б)

номер періоду

в)

номер ряду

г)

номер групи

11.

Елемент VI групи утворює з Оксигеном сполуку, молярна маса якої 80г/моль. Що це за елемент?

а)

S

б)

Se

в)

Cr

г)

Te

Ключ до тесту

1. в г (1 балів)
2. в (1 балів)
3. г (1 балів)
4. в г (1 балів)
5. б г (1 балів)
6. а в (1 балів)
7. а г (1 балів)
8. а б г (1 балів)
9. б в г (1 балів)
10. г (1 балів)
11. а (2 балів)