Давні слов'яни

Додано: 28 липня
Предмет: Історія України, 7 клас
Копія з тесту: Давні слов'яни
Тест виконано: 200 разів
61 запитання
Запитання 1

Розселення слов'ян на заході призвело до війн з Візантією, ці війни ще називають...

варіанти відповідей

Балканські

Західні

Варяжські

Східні

Запитання 2

Чернець Києво-Печерського монастиря. Упорядник "Повісті минулих (временних) літ

варіанти відповідей

Никон

Нестор

Аліпій

Агапіт

Запитання 3

Велике розселення слов’ян відбувалось у період:

варіанти відповідей

мезоліту

неоліту

бронзового віку

раннього залізного віку

Запитання 4

Як називали стародавніх слов’ян у писемних джерелах І—II ст.?

варіанти відповідей

антами

венедами

склавинами

сколотами

Запитання 5

У результаті гунського вторгнення в Північне Причорномор’я анти позбулися залежності від:

варіанти відповідей

готів

скіфів

сарматів

кіммерійців

Запитання 6

Центром якого східнослов’янського племінного союзу був Київ?

варіанти відповідей

сіверян

древлян

словен

полян

Запитання 7

Якими є хронологічні межі великого розселення слов’ян?

варіанти відповідей

II—V ст.

V—VII ст.

VII—X ст.

VIII—XII ст.

Запитання 8

Що сприяло початку великого розселення слов’ян?

варіанти відповідей

встановлення скіфського панування у Причорноморських степах

гунська навала і Велике переселення народів

поява грецьких міст-держав у Північному Причорномор’ї та Криму

поширення залізних знарядь праці

Запитання 9

Основним заняттям східних слов’ян у VI—IX ст. було:

варіанти відповідей

скотарство

землеробство

ремесло

торгівля

Запитання 10

На картосхемі позначено:

варіанти відповідей

прабатьківщину слов’ян

Антське царство

територію Куявії

Київську Русь за перших князів

Запитання 11

До якого періоду належать події, описані візантійським істориком?

«Тепер слов’яни бушують повсюдно... Вони спустошили та спалили міста й фортеці, узяли полонених і стали панами на землі. Вони осіли на ній панами, як на своїй, без страху... І нині вони живуть тут і перебувають у країні ромеїв... Зіслов’янилась вся наша земля і стала варварською».

варіанти відповідей

III—IV ст.

V—VII ст.

VIII—IX ст.

X—XI ст.

Запитання 12

На ілюстрації зображено:

варіанти відповідей

язичницький ідол слов’ян

антропоморфну фігурку трипільської культури

античну скульптуру з грецького міста-держави Північного Причорномор’я

тотем мисливців часів мезоліту

Запитання 13

Легенду про заснування якого міста відображає зображена на ілюстрації скульптурна композиція?

варіанти відповідей

Чернігова

Києва

Галича

Переяслава

Запитання 14

Розповідь у писемних джерелах про існування на території розселення східних слов’ян у VIII—IX ст. Куявії, Славії та Артанії свідчить про:

варіанти відповідей

процес державотворення

розвиток великих міст

формування торговельного шляху «із варягів у греки»

розподіл слов’янської спільноти на венедів, антів та склавинів

Запитання 15

Під якими назвами слов’яни вперше згадані у писемних джерелах?

варіанти відповідей

Готи, гуни, авари

венеди, анти, скіфи

венеди, склавіни, анти

кіммерійці, скіфи, сармати

Запитання 16

Найбільш розвинутими ремеслами у давніх слов’ян були

варіанти відповідей

склоробство

ливарна справа і ковальство

ковальство та килимарство

килимарство

Запитання 17

Богом блискавки та грому, покровителем князівської влади у давніх слов’ян був

варіанти відповідей

Сварог

Даждьбог

Велес

Перун

Запитання 18

Боротьба із якими кочовими племенами призвела до загибелі Антського племінного союзу?

варіанти відповідей

Гунами

хозарами

аварами

скіфами

Запитання 19

Укажіть східнослов’янські племена, розселення яких позначено на карті цифрами 1, 2, 3.

варіанти відповідей

Поляни, сіверяни, дреговичі

поляни, деревляни, сіверяни

сіверяни, древляни, тиверці

сіверяни, тиверці, уличі

Запитання 20

Доповніть твердження.

Внаслідок Великого розселення слов'ян у слов'янські племена...

1 з'являються у Подунав'ї, у глибинних районах Балканського півострова; .

2 заселяють Піренейський півострів;

3 захоплюють Апеннінський півострів;

4 заселяють верхів'я Дону й Волги;

5 доходять до Ельби та Балтійського узбережжя.

варіанти відповідей

1,2,3

1,4,5

2,3,5

2,4,5

Запитання 21

У яких уривках з наукових праць ідеться про особливості соціально-економічного розвитку давніх слов'ян?

1 «...Винахід бронзи спричинив удосконалення зброї - бойових сокир і стріл з твердими наконечниками. Вперше з'являється лучник-вершник, а відтак збільшується глибина військових нападів і військова активність».

2 «...Поряд із землеробством важливе місце у господарстві займало тваринництво і птахівництво. Тваринництво (молоко, м'ясо) суттєво доповнювало запас продуктів харчування землероба, особливо взимку, коли заморожені туші у господарських ямах-коморах зберігалися тривалий час».

3 «...Такі види виробництва, як прядіння, ткацтво, обробка шкіри та пошиття одягу і взуття (вони представлені багатьма предметами - пряслиця для веретен, грузила для ткацького верстата, деякі деталі одягу), тривалий час залишалися домашніми промислами».

варіанти відповідей

1,2

1,3

2,3

1,2,3

Запитання 22

У якому рядку цифри, якими позначено землі східнослов'янських племінних союзів у 8-9 ст., відповідають їхнім назвам?

варіанти відповідей

1) тиверці, 2) поляни, 3) сіверяни, 4) хорвати, 5) волиняни

1) волиняни, 2) поляни, 3) сіверяни, 4) уличі, 5) тиверці

1) волиняни, 2) деревляни, 3) сіверяни, 4) хорвати, 5) поляни

1) деревляни, 2) поляни, 3) сіверяни, 4) волянини, 5)хорвати

Запитання 23

Яку територію займав племінний східнослов'янський союз полян?

варіанти відповідей

Між Дніпром та Південним Бугом.

Між річками Случчю та Дніпром, Прип'яттю й Тетеревом.

Середнє Подніпров'я: «в лісах на горах понад річкою Дніпром»

Середня течія Десни, на берегах Сейму та у верхів'ях Сули.

Запитання 24

Вкажіть регіон, що не прийнято розглядати як прабатьківщину слов’ян:

варіанти відповідей

Карпати

 Причорномор’я

між ріками Вісла та Одер

між ріками Дніпро та Вісла

Запитання 25

Яку теорію походження слов’ян започаткував літописець Нестор у «Повісті минулих літ»:

варіанти відповідей

азійську (скіфо-сарматську)

вісло-дністровську

дніпро-одерську 

дунайську

Запитання 26

Найдавнішою археологічною культурою слов’ян вважається:

варіанти відповідей

зарубинецька

колочинська

трипільська

черняхівська

Запитання 27

Племена зарубинецької культури були витиснені з території середньої течії Дніпра…

варіанти відповідей

аварами

готами

гунами

сарматами

Запитання 28

Про кого повідомляв під 375 роком хроніст Йордан, що цей князь спочатку переміг готів, але потім був страчений разом з 70 одноплемінниками:

варіанти відповідей

Бож

Кий

Мезамир

Бравлін

Запитання 29

Першим протодержавним об’єднанням слов’ян вважається:

варіанти відповідей

Антський союз

Аратта

Дулібський союз

Київська Русь

Запитання 30

Візантійські історики іменували слов'ян венедами, склавинами і ..:

варіанти відповідей

антами

дулебами

росами

украми

Запитання 31

Вкажіть, як у джерелах VI ст. називаються давні слов’яни, які жили між Дунаєм і Дністром(за Йорданом)

варіанти відповідей

авари

анти

венеди

склавіни

Запитання 32

Вкажіть вірне судження: «Власне слов’янські археологічні культури постали …».

1) У Північно-Східній Європі та Північній Азії в VI-VII ст.

2) У лісостеповій зоні Південно-Східної Європи в V-VI ст.

варіанти відповідей

 обидва судження правильні

вірне тільки 1-ше судження

вірне тільки 2-ге судження

обидва судження неправильні

Запитання 33

Вкажіть вірне судження: «Історичне значення «Великого переселення народів» для слов’янського світу полягає в започаткуванні …»

1) поділу слов’ян на етнічні групи, від яких ведуть свою історію сучасні слов’янські народи

2) розселення слов’ян на території від Одри до Дніпра

варіанти відповідей

обидва судження правильні

тільки 1-ше судження вірне

тільки 2-ге судження вірне

обидва судження неправильні

Запитання 34

Вкажіть, до якого періоду відносяться події,описані візантійським істориком:

«Тепер слов’яни бушують повсюдно… Вони спустошили та спалили міста й фортеці, узяли полонених і стали панами на землі. Вони осіли на ній панами, як на своїй,, без страху… І нині вони живуть тут і перебувають у країні ромеїв… Зіслов’янилась вся наша земля і стала варварською».

варіанти відповідей

III-IV ст.

V-VIIст.

VIII-IX ст.

IX-Xст.

Запитання 35

Роль міжплемінних центрів у давніх слов’ян виконували:

 

варіанти відповідей

«гради» (городища)

міста

поліси 

селища

Запитання 36

Стародавні слов'яни билися з ворогами переважно:

варіанти відповідей

на морі

на рівнині

на пересіченій місцевості

у горах

Запитання 37

Позначте, коли візантійський імператор Маврикій рекомендував воювати проти слов'ян:

варіанти відповідей

навесні

влітку

восени

взимку

Запитання 38

Правитель якої з сусідніх слов’янам держав носив титул кагана:

варіанти відповідей

Візантійської

Франкської

Хозарської

Чеської

Запитання 39

Релігійні вірування стародавніх слов'ян:

варіанти відповідей

іслам

магія

християнство

язичництво

Запитання 40

Позначте, на якій території проживали анти в часи зіткнень з готами (за Прокопієм):

варіанти відповідей

між Віслою і Дніпром

між Дунаєм і Дніпром

між Дунаєм і Доном

 між Дунаєм і Сіверським Дінцем

Запитання 41

Бог землеробів, культ якого виник не раніше VІ ст. і у давніх слов’ян уособлював підліткові ініціації та одночасно символізував народження нового сонця:

 

варіанти відповідей

Сварог

Ярило

Велес

 Перун

Запитання 42

Богиня-Мати у давніх слов’ян, покровителька плодючості, молодих жінок та дітей, володарка людської долі:

варіанти відповідей

Мокош

 Лада

 Род

 Марена

Запитання 43

Спеціальні святилища та культові споруди слов’ян-язичників:

варіанти відповідей

лаври

церкви

капища

кургани

Запитання 44

З поданих варіантів оберіть автора, який у власних творах не писав про давніх слов’ян:

варіанти відповідей

Прокопій Кесарійський

Йордан

Аристотель

 Пліній Старший

Запитання 45

Об’єднання кількох племен, яке за певних умов ставало зародком державної організації:

варіанти відповідей

 первісне суспільство

первісне стадо

племінний союз

рід

Запитання 46

 Наслідок Великого розселення слов’ян:

варіанти відповідей

витіснення скіфів з України. 

створення держави антів.

формування союзів племен.

широке застосування бронзи.

Запитання 47

 Які союзи слов’янських племен проживали на території сучасної України?

варіанти відповідей

радимичі

сіверяни

в’ятичі

поляни

кривичі

дреговичі

деревляни

Запитання 48

Які твердження характеризують основи господарювання, суспільний

устрій та духовний світ давніх слов’ян?

варіанти відповідей

Основою їхнього господарства було кочове скотарство

Вели осілий спосіб життя, провідною галуззю господарства було землеробство

П. Кесарійський зазначав, що вони «одного бога, який надсилає блискавку, визначають єдиним володарем усіх і жертвують йому кров і всяку худобу»

За свідченнями сучасників, вони не скорялися владі якоїсь однієї людини, а жили так, як вирішувала громада

Їхні племена очолювали вожді або царі, що мали необмежену владу над одноплемінниками

У мистецтві був поширений «звіриний» стиль, який уособлював спосіб життя слов’янських племен

витіснили племена готів на узбережжя Балтійського моря

Запитання 49

Визначте назви племінних об’єднань давніх слов’ян, які вживаються

в працях візантійських і готських істориків.

варіанти відповідей

Алани

Венеди

Роксолани

Анти

Склавини

Авари

Готи

Запитання 50

Які племінні союзи є слов’янськими?

варіанти відповідей

Уличі

Угри

Тиверці

Сіверяни

Булгари

Готи

Авари

Запитання 51

Що спричинило широке розселення слов’ян на території Європи під

час Великого переселення народів?

варіанти відповідей

Поразка слов’ян у війнах із Візантійською імперією

Зростання кількості населення слов’янських племен

Ослаблення ролі племінних вождів, знаті й дружини

Прагнення воєнної знаті до захоплення нових земель

Пошук нових ринків збуту зерна, худоби, зброї, рабів

Зростання потреб у нових пасовиськах і орних землях

широке застосування бронзи

Запитання 52

Виділіть імена божеств, яким поклонялися східні слов'яни:

варіанти відповідей

Велес

Ісида

Лада

Один

Стрибог

Крішна

Зевс

Запитання 53

Вкажіть назви племінних об’єднань давніх слов’ян, які вживаються в працях візантійських і готських істориків:

варіанти відповідей

алани

роксолани

склавини

укри

авари

анти

венеди

Запитання 54

Позначте назви господарських занять давніх слов'ян:

варіанти відповідей

землеробство та осіле скотарство

кочове скотарство

виноградорство

гончарство

склярство

металургія і ковальство

переробка морепробуктів

Запитання 55

Позначте імена істориків, які подають перші писемні згадки про ранньослов'янські племіння

об'єднання:

варіанти відповідей

Гомер

Пліній Старший

Геродот

Плутарх

Птоломей

Йордан

Прокопій Кесарійський

Запитання 56

Позначте дати, що стосуються перебування готів та гунів на території України:

варіанти відповідей

III ст. до н.е. – III ст. н.е.

III – кінець IV ст.

375 р.

IV ст. до н.е. – IV ст. н.е.

кінець IV ст. – V ст.

II ст. до н.е. – I ст. н.е.

513 р. до н.е.

Запитання 57

Позначте уривки із писемних джерел, що розкривають особливості політичного, господарського і духовного життя давніх слов'ян:

варіанти відповідей

«... По той бік Герри знаходяться так звані царські володіння і живуть найкращі й найчисленніші.., які вважають інших своїми рабами...»

"... Ці племена, слов'яни й анти, не підлягають одній людині, а з давніх-давен живуть у народовладді; тому про все, що для них краще чи шкідливе, вони міркують спільно...";

"... Переправившись через якісь річки, ми приїхали у величезне селище, де, як казали, були хороми Аттіли, більш показні, ніж у всіх інших місцях, збудовані з колод і добре виструганих дощок і обнесені дерев'яною огорожею, що оточувала їх не для безпеки, а для краси...";

"... У першій битві був переможений, однак надалі став діяти рішучіше і розіп'яв ватажка їхнього Божа із синами його та із сімдесятьма старійшинами...";

"... Живуть вони в убогих хатинах, далеко розташованих одна від одної, і часто змінюють місце проживання... Єдиного бога громовержця визнають вони владикою всього світу..."

"... Заміж вони не йдуть, поки не вб'ють трьох ворогів, і оселяються жити з чоловіками не раніш, як принесуть звичайні жертви...'

"... На схід від цих скіфів-хліборобів, за річкою Пантікапом, живуть уже скіфи-кочівники, які нічого не сіють і не орють...";

Запитання 58

Позначте суспільні та господарські зміни, які відбулися в житті слов'ян упродовж VI - початку IX століть:

варіанти відповідей

удосконалення техніки землеробства;

перехід до відтворювального господарства;

піднесення ремесла, розширення спеціалізації;

перехід від матріархату до патріархату;

пожвавлення торгівлі;

класова диференціація, виділення дружини на чолі з князем у відокремлену суспільну верству;

поява перших протодержав;

Запитання 59

Позначте "традиційні" товари, що становили основу давньослов'янського експорту:

варіанти відповідей

скляні вироби

хутра

мед і віск

срібло і золото

шкури

вино 

 зерно

Запитання 60

Позначте назви слов'янських племінних союзів, що розташовувалися на території сучасної України:

варіанти відповідей

поляни

радимичі

сіверяни

древляни

кривичі

в'ятичі

словени

Запитання 61

Позначте імена давньослов'янських язичницьких богів:

варіанти відповідей

Арей

Перун

Папай

Гермес

Велес

Нептун

Хорс

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест