Демографічні процеси і чисельнсть наседення
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Серед регіонів світу найбільшу чисельність населення має

а)

Азія

б)

Африка

в)

Європа

г)

Північна Америка

д)

Південна Америка

е)

Австралія і Океанія

2.

Населення Землі на даний час становить близько

а)

7 млрд. осіб

б)

7,5 млрд. осіб

в)

6,5 млрд. осіб

г)

10 млрд. осіб

3.

Чисельність населення України на кінець січня 2019 року становить

а)

45 200 150 осіб

б)

44 320 000 осіб

в)

42 153 200 осіб

г)

40 787 000 осіб

4.

Оберіть рядок, у якому наведено країни з найбільшою чисельністю населення у світі

а)

Китай, Індія, Японія

б)

Китай, Індонезія, США

в)

Китай, Японія, Пакистан

г)

Китай, Індія, США

5.

Згідно теорії демографічного переходу, для його другої фази характерно

а)

 низький рівень народжуваності, низький рівень смертності, низький природний приріст. 

б)

високий рівень народжуваності, високий рівень смертності, а отже, низький природний приріст.

в)

збереження високого рівня народжуваності, різке зниження рівня смертності, зумовлене успіхами медицини і, як наслідок, дуже високий природний приріст.

г)

 поступове зменшення рівня народжуваності й стабілізація низького рівня смертності, високий природний приріст з тенденцією до зменшення.

6.

 Різке збільшення кількості населення внаслідок стрибкоподібного зростання його природного приросту, це

а)

демографічна криза

б)

демографічний вибух

в)

депопуляція населення

г)

демографічний перехід

7.

Система заходів з боку держави, спрямована на регулювання демографічної ситуації, це

а)

демографічна криза

б)

демографія

в)

демографічний перехід

г)

демографічна політика

8.

Вкажіть наслідки демографічної кризи

а)

високий рівень безробіття через брак робочих місць

б)

старіння населення країни

в)

брак трудових ресурсів у перспективі

г)

загострення продовольчої та екологічної проблем

9.

Вкажіть заходи демографічної політики уряду держави з демографічним вибухом

а)

надання матеріальної допомоги багатодітним родинам

б)

уведення системи штрафів за народження другої або третьої дитини

в)

надання дітям з багатодітних родин можливості безкоштовного навчання

г)

пропаганда у засобах масової інформації переваг родини з однією чи двома дітьми

10.

Демографічну ситуацію в Україні можна охарактеризувати як

а)

демографічний вибух

б)

демографічна криза

в)

стабільна з повільним природним приростом населення

г)

стабільна, народжуваність приблизно дорівнює смертності

Ключ до тесту

1. а (1 балів)
2. б (1 балів)
3. в (1 балів)
4. г (1 балів)
5. в (1 балів)
6. б (1 балів)
7. г (1 балів)
8. б в (2 балів)
9. б г (2 балів)
10. б (1 балів)