Держава
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Сукупність органів, через які здійснюється державна влада, це-

а)

Самоврядування

б)

Апарат держави

в)

Механізм стримування і противаг

г)

Законодавча, виконавча і судова гілки влади

2.

Порядок організаціі й функціонування державної влади називають

а)

Формою держави

б)

Формою державно-територіального устрою

в)

Формою правління

г)

Формою державно-правового режиму

3.

Тимчасове об'єднання суверенних держав, створене для спільного вирішення конкретних питань,- це

а)

Федерація

б)

Конфедерація

в)

Імперія

г)

Співтовариство

4.

За функціональним призначенням розрізняють

а)

Виборні, призначувані, успадковані органи

б)

Колегіальні, одноособові

в)

Центральні, регіональні, місцеві органи

г)

Законодавчі, виконавчі, судові органи

5.

Ознака держави

а)

Суверенітет

б)

Президент

в)

Закон

г)

Кордон

6.

За способом створення розрізняють

а)

Виборні, призначувані, успадковані органи

б)

Колегіальні, одноособові

в)

Центральні, регіональні, місцеві органи

г)

Законодавчі, виконавчі, судові органи

7.

Основні напрями діяльності держави, в яких виявляється ії соціальне призначення,- це

а)

Пріоритети

б)

Закони

в)

Функції

г)

Норми

8.

Яке з наведених понять характеризує форму політичного режиму

а)

Монархія

б)

Республіка

в)

Федерація

г)

Демократія

9.

Визначте, яка з функцій не притаманна державі

а)

Забезпечення законності та правопорядку

б)

Створення та організація діяльності партій

в)

Захист державного суверенітету

г)

Культурно-виховна функція

д)

Забезпечення прав і свобод людини

10.

Що з наведеного є ознакою держави?

а)

Формальна визначеність

б)

Наявність суверенітету

в)

Дієздатність

г)

Правоздатність

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. г (1 балів)
3. б (1 балів)
4. г (1 балів)
5. а (5 балів)
6. а (1 балів)
7. в (1 балів)
8. г (1 балів)
9. б (1 балів)
10. б (1 балів)