8 липня о 18:00Вебінар: Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів

ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ ТА ДІЇ З НИМИ.

Додано: 8 травня
Предмет: Математика, 5 клас
Тест виконано: 155 разів
24 запитання
Запитання 1

Запишіть десятковим дробом десять цілих три десятих.

варіанти відповідей

10,3

10,03

0,13

3,1

Запитання 2

Порівняйте дроби 0,724 і 0,7238. 

Який знак треба поставити між дробами?

варіанти відповідей

<

>

=

НЕ МОЖНА ВИЗНАЧИТИ

Запитання 3

Округліть до десятих 67,453

варіанти відповідей

67,5

67,4

67,45

67,46

Запитання 4

Запишіть 12кг 10г в кілограмах.

варіанти відповідей

12,1 кг

1,21 кг

12,001 кг

12,01 кг

Запитання 5

Які з нерівностей правильні?

варіанти відповідей

3,405 < 3,4050

3,45 < 3,46

0,0004 > 0,004

4,44 < 4,444

Запитання 6

Якщо   a+0,45 =23,451,  то  a = ...

варіанти відповідей

23,09

27,951

23,001

68,451

Запитання 7

Розв'язком якого рівняння є число  2,005?

варіанти відповідей

х + 1,195 = 3,22

3,2 – х = 0,195

2,005 – х = 0

1,005 + х = 2,005

Запитання 8

Скільки цифр після коми матиме добуток: 0,33 · 0,0005 ?

варіанти відповідей

2

6

4

5

Запитання 9

В яких з наведених прикладів НЕ правильно виконане множення ?

варіанти відповідей

29,72 · 10 = 297,2;

0,458 · 1000 = 45,8; 

3,26 · 0,1 = 32,6;

751,3 · 0,01 = 75,13

Запитання 10

В яких з наведених прикладів правильно виконане ділення ?

варіанти відповідей

25,1 : 100 = 2510

365,3 : 10 = 36,53

0,79 : 0,1 = 7,9

18,52 : 0,01 = 0,1852

Запитання 11

Довжина кімнати 4,2 м, а ширина 3,3 м. 

Знайдіть площу кімнати.  

варіанти відповідей

12,86 м²

1,286 м²

13,86 м²

Інша відповідь

Запитання 12

Оберіть з поданих виразів той, значення якого є найменшим.

варіанти відповідей

3,5 · 2,32

3,5 · 4,1

2,32 · 2,1

2,1 · 3,5

Запитання 13

Знайдіть 0,2 від 350

варіанти відповідей

100

1750

50

70

Запитання 14

Знайдіть число 0,3 якого дорівнює 27.

варіанти відповідей

8,1

81

90

Інша відповідь

Запитання 15

Довжина кімнати становить 4,5 м, а її ширина — 0,8 довжини. 

Скільки метрів квадратних ламінату потрібно, щоб покрити підлогу?

варіанти відповідей

16,8 м2

3,6 м2

16,2 м2

18,4 м2

Запитання 16

Розв'яжіть рівняння: (x+4,8):8+ 12,5 = 25,9

варіанти відповідей

107,2

13,4

102,4

10,24

Запитання 17

Чому дорівнює половина однієї сотої?

варіанти відповідей

0,5

0,002

0,02

0,005

Запитання 18

Спростіть вираз 0,2а⋅1,5b.

варіанти відповідей

3ab

0,3ab

0,03ab

30ab

Запитання 19

Чому дорівнює значення виразу

48:(1,07+0,53)-1,6

варіанти відповідей

28,4

1,4

27,4

1,54

Запитання 20

У стаді було 200 тварин, з яких 34% становили вівці. Скільки овець було в стаді?

варіанти відповідей

54

68

72

86

Запитання 21

Площа прямокутника дорівнює 5,92см2, а одна з його сторін - 3,7см. Знайти периметр прямокутника?

варіанти відповідей

1,6

5,3

2,22

10,6

Запитання 22

Розв’язати рівняння:

5x+ 3x = 7,2

варіанти відповідей

9

0,9

0,09

8

Запитання 23

Знайти середнє арифметичне чисел 43,8; 45,4; 44; 46,7.

варіанти відповідей

44

44,975

449,75

45,497

Запитання 24

Треба відремонтувати 140 км дороги. За перший тиждень відремонтували 36% дороги, за другий - 32% , а за третій - решту. Скільки кілометрів дороги залишилось відремонтувати?

варіанти відповідей

44,8

44

44,6

45

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест