Десяткові дроби та відсотки
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Прочитай десятковий дріб 0,0125

а)

нуль цілих сто двадцять п'ять десятих

б)

нуль цілих сто двадцять п'ять сотих

в)

нуль цілих сто двадцять п'ять тисячних

г)

нуль цілих сто двадцять п'ять десятитисячних

2.

 Площа території Норвегії – 384000 км2, що становить 64%

 – площі території України. Яка площа території України?

а)

600 000 км2

б)

245 760 км2

в)

1 066 666,67 км2

г)

138 240 км2

3.

Басейн об’ємом 4000 м3 заповнено на 35%. Скільки води налито в басейн?

а)

1400 м3

б)

2600 м3

в)

2000 м3

г)

3000 м3

4.

В басейн налили 1 400 м3 води,що складає 35% об’єму всього басейна. Який об’єм всього басейну ?

а)

1 400 м3

б)

2 600 м3

в)

3 000 м3

г)

4 000 м3

5.

Яку частину числа складає 50% від числа, 25% від числа, 75% від числа,

100% від числа ?

а)

четвертина числа, три чверті числа, половина числа, саме це число;

б)

половина числа, четвертина числа, три чверті числа, саме це число;

в)

четвертина числа, половина числа, три чверті числа, саме це число;

г)

половина числа,три чверті числа, четвертина числа, саме це число;

6.

На екскурсію пішло 60% учнів класу, в кінотеатр – 30%. 3 учні залишились вдома. Скільки учнів в класі?

а)

20 учнів

б)

30 учнів

в)

40 учнів

г)

35 учнів

Ключ до тесту

1. г (5 балів)
2. а (5 балів)
3. а (5 балів)
4. г (5 балів)
5. б (5 балів)
6. б (5 балів)