Деталі машин

Додано: 21 квітня 2019
Предмет: Технології
Тест виконано: 120 разів
10 запитань
Запитання 1

Що називається передачею?

варіанти відповідей

 Маховики, маятники, які забезпечують рівномірність руху.

Це деталі, які певним чином з'єднуються між собою.

Механізм для передачі механічної енергії на відстань з перетворенням швидкостей та моментів.

Запитання 2

На які передачі поділяються за характером зміни швидкості ?

варіанти відповідей

Знижувальні та підвищувальні.

Одноступінчасті і багатоступінчасті

Прості, планетарні, хвильові.

Запитання 3

Назвати групи ланцюгів:

варіанти відповідей

Плоскі, круглі, клинові.

 Вантажні, тягові, приводні.

Роликові, втулкові.

Запитання 4

Що називається деталлю?

варіанти відповідей

Комплект запасних частин

Комплект інструментів

Виріб із складових частин, які підлягають з’єднанню на підприємстві

Запитання 5

Які передачі називаються фрикційними ?

варіанти відповідей

Передачі, які служать для передачі обертового руху між валами за допомогою сил тертя, що виникають між котками.

Передачі тертя з гнучкою пов’яззю.

Передача, яка має велике передатне відношення і може бути само гальмівною.

Запитання 6

До якої передачі відноситься варіатор?

варіанти відповідей

Фрикційна

Пасова

Гвинт-гайка

Запитання 7

Який тип різьби слід вибирати при проектуванні кріпильного вузла?

варіанти відповідей

Прямокутну.

Трапецієвидну.

Метричну

Запитання 8

Які муфти відносяться до запобіжних муфт?

варіанти відповідей

Фланцеві муфти

Відцентрові муфти

Фрикційні муфти

Запитання 9

Чому дорівнює к.к.д. при послідовному з’єднанні механізмів?

варіанти відповідей

добутку окремих к.к.д.

0

1

Запитання 10

Яка мета теплового розрахунку черв’ячного редуктора?

варіанти відповідей

Зменшення небезпеки заїдання.

Запобігання зламу зубів.

Зсунення втомлюваного викришування.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест