Деталі машин. Фрикційні передачі.
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

З яких елементів складається фрикційна передача?

а)

два котки та притискний елемент

б)

два котки

в)

два котки, вал, опора

2.

Класифікація фрикційних передач за формою поверхонь котків

а)

з безпосереднім дотиком, зі змінним передаточним числом

б)

циліндричні, комбіновані, сферичні, конічні,торові, клинові конічні, клинові циліндричні

в)

з безпосереднім дотиком, за допомогою проміжних деталей

3.

Класифікація фрикційних передач за способом передання колової сили:

а)

з безпосереднім дотиком, зі змінним передаточним числом

б)

циліндричні, комбіновані, сферичні, конічні,торові, клинові конічні, клинові циліндричні

в)

з безпосереднім дотиком, за допомогою проміжних деталей

4.

Класифікація фрикційних передач за призначенням:

а)

з безпосереднім дотиком, за допомогою проміжних деталей

б)

з постійним передаточним числом, зі змінним передаточним числом.

в)

з безпосереднім дотиком, зі змінним передаточним числом

5.

За рахунок чого відбувається зміна передаточного числа?

а)

за рахунок ковзання котків

б)

за рахунок притискного механізму

в)

за рахунок матеріалу з якого виготовлені котки

6.

За якими ознаками класифікують фрикційні передачі?

а)

за розміщенням, за формою поверхонь котків, за способом передання колової сили, за призначенням, за способом створення сили попереднього притискання

б)

за розміщенням, за способом передання колової сили, за призначенням, за способом створення сили попереднього притискання

в)

за формою поверхонь котків, за способом передання колової сили, за призначенням, за способом створення сили попереднього притискання

Ключ до тесту

1. а (5 балів)
2. б (5 балів)
3. в (5 балів)
4. б (5 балів)
5. а (5 балів)
6. а (5 балів)