Деталі машин.Вали і осі
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Дати визначення валу.

а)

Деталь, призначена для підтримки встановлених на ній шківів, зубчастих коліс і для передачі обертового моменту

б)

Деталь, призначена для підтримки встановлених на ній деталей

в)

Деталь, призначена для передачі обертового моменту

2.

Дати визначення вісі.

а)

Деталь, призначена для передачі обертового моменту

б)

Деталь, призначена для підтримки встановлених на ній шківів, зубчастих коліс і для передачі обертового моменту

в)

Деталь, призначена для підтримки встановлених на ній деталей

3.

Які сили сприймає і передає вісь?

а)

радіальні

б)

осьові

в)

радіальні і осьові

4.

Які деформації зазнають вісі?

а)

лише деформації згину

б)

деформації як згину, так і кручення

в)

лише деформації кручення

5.

За геометричною формою вали поділяються на:

а)

прямолінійні, колінчасті, гнучкі

б)

ступінчасті, гладкі

в)

з нарізними на них зубчастими вінцями

6.

Прямолінійні вали поділяються на:

а)

ступінчасті, гладкі

б)

колінчасті, гнучкі, з нарізними на них зубчастими вінцями

в)

вали-шестерні;вали-черв'яки; фланцеві., ступінчасті, гладкі

Ключ до тесту

1. а (5 балів)
2. в (5 балів)
3. в (5 балів)
4. а (5 балів)
5. а (5 балів)
6. в (5 балів)