Дії над десятковими дробами
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Знайти суму

0,24+0,691

а)

0,891

б)

0,801

в)

1,891

г)

0,931

2.

Знайти значення виразу:

0,1+0,2*6,1

а)

0,03

б)

1,22

в)

1,23

г)

1,32

3.

Знайти правильне твердження

а)

4⋅0,1=40

б)

400:0,001=400000

в)

400:0,1=40

4.

Знайти значення виразу:

5-0,003*0,81

а)

4,99757

б)

0,00243

в)

4,9757

5.

Розв'язати рівняння

(х+4)⋅0,7-4,399=0,011

а)

5,6

б)

4,41

в)

2,3

Ключ до тесту

1. г (1 балів)
2. г (3 балів)
3. б (1 балів)
4. а (4 балів)
5. в (3 балів)