czasownik w czasie przeszłym

Додано: 3 листопада 2019
Предмет: Польська мова, 7 клас
Тест виконано: 673 рази
10 запитань
Запитання 1

Минулий час дієслів в польській мові це:

варіанти відповідей

Czas przeszły

Czas przyszły

Czas przuszły

Czas przaszły

Запитання 2

czas przeszły – czasownik mówi o tym......

варіанти відповідей

co właśnie się dzieje

co już się zdarzyło

co dopiero się wydarzy

Запитання 3

Jak nazywa się formą nieosobową

варіанти відповідей

odmianowa

czasownikowa

bezokolicznik

bezczasownik

Запитання 4

Czasownik w czasie przeszłym odmienia się  przez

варіанти відповідей

rodzaje

przypadki

formy

umowy

Запитання 5

W liczbie pojedynczej czasownik może mieć....

варіанти відповідей

rodzaj męski 

rodzaj żeński 

rodzaj nijaki

rodzaj nijaki

rodzaj męski 

rodzaj żeński 

rodzaj męski 

rodzaj nijaki

Запитання 6

W liczbie mnogiej czasownik może mieć

варіанти відповідей

rodzaj niemęskoosobowy

rodzaj męskoosobowy

rodzaj niemęskoosobowy

rodzaj męskoosobowy

Запитання 7

iść (czas przeszły)......ty ....

варіанти відповідей

 ty  szedłeś

 ty szłaś

 ty szed

 ty  szła

Запитання 8

lubić (czas przeszły).... ja

варіанти відповідей

ja lubiłyście

ja lubiłem

ja lubiłam

iubil

Запитання 9

Znajdź zdania w czasie przeszłym

варіанти відповідей

Kasia myje szklankę. 

Maciek pomógł rozwiązać zagadkę

napiszę test

Запитання 10

Znajdź zdania w czasie przeszłym

варіанти відповідей

Robiłam zadanie.

Byliśmy w kinie.

Angela była w Paryżu

Angela jest w Paryżu

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест