Діагностувальна робота з теми " Дієслово"

Додано: 30 березня 2022
Предмет: Українська мова, 4 клас
Тест виконано: 55 разів
12 запитань
Запитання 1

З якою частиною мови найчастіше пов'язане дієслово в реченні?

варіанти відповідей

з іменником

з числівником

з прикметником

з займенником

Запитання 2

Визнач часові форми дієслів:


Зачинять, прокинуться, будуть дружити.

варіанти відповідей

минулий час

теперішній час

майбутній час

неозначена форма

Запитання 3

Знайди дієслова в неозначеній формі.

варіанти відповідей

радіють, плавають, навчаються,ловлять.

раділи,плавали, навчалася, ловила.

радіти, плавати,навчатися, ловити.

радітиму, плавитиму,буду навчатися, вловлю.

Запитання 4

Прочитай речення. Знайди дієслова.Визнач час усіх дієслів.

Насунула чорна хмара.Линув густий дощ.Люди поховалися по домівках.Миготіли блискавки, гримів грім.Важкі краплини полились по дахах.

варіанти відповідей

минулий

теперішній

майбутній

неозначена форма

Запитання 5

Дієслово у реченні найчастіше виступає

варіанти відповідей

підметом

присудком

другорядним членом речення

Запитання 6

Прочитайте уважно текст. Укажіть кількість дієслів, використаних в уривку із легенди.

Прийшов на берег Бугу чоловiк, поставив собi хату i зажив з жiнкою. Мав двох дочок. Одну ласкаво називав Вишенькою, а другу – Вiнничкою. Росли дiвчата, як ягоди, рум’янi та веселi. А коли виросли, то одружив їх з працьовитими риболовами. Поставила Вишенька з своїм чоловiком дерев’яну хату на правiм березi Бугу, а Вiнничка – на лiвому.

Народна легенда про назву Вінниці


варіанти відповідей

вісім дієслів

дев'ять дієслів

десять дієслів

одинадцять дієслів

Запитання 7

Серед запропонованих слів визнач рядок,де у закінченні дієслів запишемо

-е,-є.

варіанти відповідей

Скигл..ш,вирост..ш,скушту...ш.

Каж..мо,здобуд..ш,ляга..мо.

Червоні...те,чеш..ш,леж..мо.

Вез..мо,загуб..ш,кол..шся.

Запитання 8

Серед запропонованих слів визнач рядок,де у закінченні дієслів запишемо

-и,-ї .

варіанти відповідей

Помир...мось,перекаж..ш,сі..мо.

Говор..мо,крич..мо,гра..те.

Люб..мо,добіж..мо,відхил..ш.

Сид..те,знайд..те,клич..те.

Запитання 9

Обери рядок, у якому записані тільки дієслова.

варіанти відповідей

Читати, читання,прочитати.

Мовити, промовляти,казати.

Підбігти, бігати, бігова.

Мандрівка, мандрувати, подорожувати.

Запитання 10

Яке дієслово написане правильно?

варіанти відповідей

розсердешся

розсердишся

розсердисся

розсердиса

Запитання 11

Прочитай загадки. Визнач рядок, у якому дієслова вжиті у формі майбутнього часу.

варіанти відповідей

Рукавом махну,дерева нагну.

Без очей. а сльози ллє.

Хоч сам не біжить, а стояти не велить.

Золотий пішов, срібний прийшов.

Запитання 12

Знайди дієслово, яке стоїть у початковій формі.

варіанти відповідей

Палають

Виживу

Гукав

Дбати

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест