Дієслівні категорії та форми
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

У котрому рядку всі дієслова подано у неозначеній формі?

а)

Оточуючи, оторопівши, перебрівши, підохочуючи, позаклеювавши.

б)

Позасихати, заметушитися, присвятити, розбовкати, розважати.

в)

Розварений, модифікований, позеленілий, розпорошений, осілий.

г)

Розважимо, сахається, сідаємо, спускають, трухлявіє.

2.

У котрому рядку всі слова є дієсловами недоконаного виду?

а)

Марнувати, змарніти, змарнілий, марний, марно.

б)

Напружуватися, розслаблятися, готуюся, чепуришся, сахаєтесь.

в)

Згаяний, збентежений, зазначений, започаткувати.

г)

Сміючись, захлинаючись, співаючи, очоливши.

3.

У котрому рядку всі дієслова можуть бути перехідними?

а)

Зеленіти, молодіти, старіти, вмерти, загинути, читати

б)

Поставити, посадити, знайти, прочитати, відкрити, здерти

в)

Виграти, ловити, спати, летіти, вчити, стояти

4.

У якому часі вжито виділені дієслова?

Прийде тиждень вербовий, бери віз у дорогу дубовий. Сій вчасно, вродить рясно. Посій упору, будеш мати зерна гору.

а)

минулий

б)

теперішній

в)

майбутній

5.

У котрому рядку всі дієслова мають форму теперішнього часу?

а)

Чешуть, полюють, пожинати, дай, гуляти.

б)

Засни, гуляти, обертається, ходжу, роби

в)

Іде, орють, голосить, маємо, повчає

6.

У котрому рядку всі дієслова мають форму минулого часу?

а)

Збереглося, зустрілися, розпростер, їв, полювали

б)

Малюю, віддай, оженився, заграє, стань

в)

Пасти, орав, запиши, колоти, возити

7.

У котрому рядку всі дієслова мають у 3-ій особі множини закінчення -ать (-ять)?

а)

Боронити, вчити, глядіти, сміятися, терпіти

б)

Воювати, спопелити, ревіти, дати, рушати

в)

Водити, вчити, веліти, спати, доїти

8.

У котрому рядку всі дієслова належать до першої дієвідміни?

а)

Гнати, стерти, багатіти, боротися, випити.

б)

Роїтись, гнати, жити, дивитися, носити

в)

Біліти, запросити, возити, з’їсти, доповісти

9.

У котрому рядку всі дієслова такі, що зазнають фонетичних змін у кінці основи в усіх особах?

а)

Полоскати, водити, їздити, косити, шуміти

б)

Стерегти, казати, тесати, пекти, хотіти

в)

Колихати, возити, платити, чистити, летіти

10.

До якої форми дієслова належать подані нижче слова?

Крокуючий, схвильований, усміхнений, розбитий.

а)

Неозначена форма дієслова.

б)

Дієприкметник

в)

Дієприслівник

11.

Скільки дієслівних форм містить наведений текст?

Лукаш починає грати. Як міниться музика, так міниться зима навколо: береза шелестить кучерявим листом, весняні гуки озиваються у заквітлім гаю, тьмяний зимовий змінюється в ясну, місячну весняну ніч (Леся Українка).

а)

8

б)

7

в)

6

г)

5

д)

4

е)

3

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. б (1 балів)
3. б (1 балів)
4. в (1 балів)
5. в (1 балів)
6. а (1 балів)
7. в (1 балів)
8. а (1 балів)
9. б (1 балів)
10. б (1 балів)
11. е (2 балів)