Дієслова
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

haben -

а)

Мати

б)

Розуміти

в)

Знати

г)

Брати

2.

tanzen -

а)

Тримати

б)

Танцювати

в)

Грати

г)

Спати

3.

spielen -

а)

Грати

б)

Спати

в)

Читати

г)

Думати

4.

malen -

а)

Спати

б)

Грати

в)

Малювати

г)

Читати

5.

lesen

а)

Читати

б)

Говорити

в)

Думати

г)

Знати

Ключ до тесту

1. а (5 балів)
2. б (5 балів)
3. а (5 балів)
4. в (5 балів)
5. а (5 балів)