Дієслово
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Слова, що означають дію предметів, називаються

а)

іменниками

б)

прикметниками

в)

дієсловами

2.

Прочитай речення.

Он летять журавлі - літо йде! Зачепили сонечко золоте!

Порахуй дієслова. Скільки їх?

а)

2

б)

3

в)

4

г)

5

3.

Познач ряд, де від іменника утворені спільнокореневі дієслова

а)

праця - робити, трудитися;

б)

праця - працювати, працьовитий;

в)

праця - працювати, попрацював;

4.

Яке слово написано правильно?

а)

смієшся

б)

смієсся

в)

смієця

г)

смієтця

5.

Знайди пару дієслова - антоніми

а)

мовчати - говорити;

б)

говорити - балакати

в)

зима - літо

г)

гарний - поганий

6.

У реченні дієслово найчастіше виступає:

а)

присудком

б)

підметом

в)

другорядним членом речення

г)

заголовком

7.

Познач рядок, в якому всі слова - дієслова:

а)

читач, лікар, будівельник;

б)

прочитаний, лікувальний, будівельний;

в)

читав, лікувати, будую;

г)

читав, читач, прочитав;

8.

Познач словосполучення дієслово-іменник:

а)

летять веселі

б)

беріть книгу

в)

брудні руки

9.

Прочитай групу слів:

грайливий, гра, грають.

Назви частини мови, до яких вони належать

а)

іменник - прикметник - дієслово

б)

прикметник - іменник - дієслово

в)

дієслово - іменник - прикметник

г)

іменник - дієслово - прикметник

10.

Прочитай речення.

З кленового гаю (прилетіти) на вітрильці насінинка.

Знайди потрібне дієслово

а)

прилетіло

б)

прилетів

в)

прилетіла

г)

прилетіли

Ключ до тесту

1. в (5 балів)
2. б (5 балів)
3. в (5 балів)
4. а (5 балів)
5. а (5 балів)
6. а (5 балів)
7. в (5 балів)
8. б (5 балів)
9. б (5 балів)
10. в (5 балів)