Дієслово
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Що означають дієслова?

а)

Ознаку предметів.

б)

Дію предметів.

в)

Назву предметів.

2.

На які питання відповідають дієслова?

а)

Хто? Що?

б)

Що робити? Що робить? Що роблять?

в)

Який? Яка? Яке? Які?

3.

Виписати із речення всі дієслова.

Бджілки дзижчать і кружляють над клумбою.

а)

Бджілки, дзижчать.

б)

Кружляють, клумба.

в)

Дзижчать, кружляють.

4.

Доберіть до слова ГОВОРИТИ, близькі за значенням слова.

а)

Казати, мовити, розмовляти, балакати.

б)

Говорити, правильно, красиво.

в)

Мовчати, німувати.

5.

Доберіть слова, протилежні за значенням КУПУВАТИ.

а)

Руйнувати.

б)

Продавати.

в)

Підіймати.

г)

Будувати.

6.

У реченні дієслова бувають ...

а)

Підметом.

б)

Присудком.

Ключ до тесту

1. б (5 балів)
2. б (5 балів)
3. в (5 балів)
4. а (5 балів)
5. б (5 балів)
6. б (5 балів)